Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cien vo výrobnej sfére v novembri 2018

Vývoj cien vo výrobnej sfére v novembri 2018

Posledná aktualizácia: 14.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 20.12.2018

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko novembri oproti októbru klesli o 1,1 %. Klesli ceny priemyselnej výroby o 1,7 %, ťažby a dobývania; dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu zhodne o 0,1 %. Vzrástli ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,2 %.

V priemyselnej výrobe klesli ceny dopravných prostriedkov o 4,5 %, koksu a rafinovaných ropných produktov o 3,6 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 1,9 %, drevených a papierových výrobkov a tlače o 1,7 %. Vzrástli ceny elektrických zariadení o 2,2 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 1,1 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 0,6 %, strojov a zariadení inde nezaradených o 0,5 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,4 %, chemikálií a chemických produktov o 0,3 %, základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov; kovov a kovových konštrukcií zhodne o 0,1 %. Ceny potravín nápojov a tabaku ostali na rovnakej úrovni.

novembri 2018 v porovnaní s novembrom 2017 vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh o 5,8 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10,6 %, ťažby a dobývania o 5,8 %, priemyselnej výroby o 3,5 %. Ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb ostali na rovnakej úrovni.

V priemyselnej výrobe sa zvýšili ceny výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 17,7 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 5,6 %, dopravných prostriedkov o 4,4 %, drevených papierových výrobkov a tlače o 3,2 %, základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 3,1 %, výrobkov z gumy a plastu o 2,9 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 1,9 %, chemikálií a chemických produktov o 1,8 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 0,8 %, výrobkov z kovov a kovových konštrukcií o 0,4 %, strojov a zariadení inde nezaradených o 0,1 %. Klesli ceny elektrických zariadení o 2,8 %, výroby potravín, nápojov a tabaku o 0,4 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov o 5,1 % vplyvom vyšších cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,7 %, ťažby a dobývania o 3,4 %, priemyselnej výroby o 3,3 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,6 %.

Ceny priemyselných výrobcov za exportnovembri oproti októbru vzrástli o 0,1 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,1 %, ťažby a dobývania o 2,1 %. Klesli ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,3 %, priemyselnej výroby o 0,1 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov a zariadení o 0,9 %, koksu a rafinovaných ropných produktov; chemikálií a chemických produktov zhodne o 0,6 %, výroby strojov a zariadení inde nezaradených; potravín, nápojov a tabaku a rovnako aj dopravných prostriedkov zhodne o  0,4 %, základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 0,3 %. Ceny drevených a papierových výrobkov zostali na rovnakej úrovni. Klesli ceny počítačových, elektronických a optických výrobkov o 2,5 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 2 %, výrobkov z kovov a kovových konštrukcií o 0,5 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,4 % a elektrických zariadení o 0,3 %.

novembri 2018 v porovnaní s  novembrom 2017 exportné ceny vzrástli o 2,3 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 31,4 %, ťažby a dobývania o 10,3 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 1,7 %, priemyselnej výroby o 1,3 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny textilu, odevov, kože, kožených výrobkov o 10,4 %, chemikálií a chemických produktov o 4,8 %, základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 3,4 %, strojov a zariadení inde nezaradených o 3,2 %, dopravných prostriedkov o 2,3 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 1,9 %, koksu a rafinovaných ropných produktov o 1,5 %, výrobkov z kovov a kovových konštrukcií o 1,1 %, výroby potravín, nápojov a tabaku o 1 %. Klesli ceny počítačových, elektronických a optických výrobkov o 5,8 %, drevených a papierových výrobkov o 1,7 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,9 %, výroby elektrických zariadení o 0,1 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka ceny priemyselných výrobcov pre export vzrástli o 1 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 14,6 %, ťažby a dobývania o 7,6 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 3,8 % a priemyselnej výroby o 0,4 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov

novembri boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne nižšie o 1,1 %. Ceny živočíšnych výrobkov sa znížili o 6,4 %. Ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 5,8 %.

Zo živočíšnych výrobkov klesli ceny konzumných slepačích vajec o 39,9 %, jatočných jahniat a oviec o 9,5 %, surovej ovčej vlny v pote o 6,7 %, jatočných ošípaných o 1,7 % a živých rýb o 1 %. Zvýšili sa ceny surového kravského mlieka o 4,4 %, jatočnej hydiny o 7,4 % a hovädzieho dobytka vrátane teliat o 1,4 %.

Z rastlinných výrobkov vzrástli ceny obilnín o 6,7 %, strukovín o 12,5 %, zemiakov o 12,4 % a ceny ovocia a zeleniny o 5,8 %. Klesli ceny olejnatých plodov a semien o 3 %.

Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 2,3 % vplyvom vyšších cien živočíšnych výrobkov o 2,4 % a rastlinných výrobkov o 2,2 %.

Ceny stavebných prác

Ceny stavebných prác v novembri 2018 oproti októbru vzrástli o 0,7 %. V porovnaní s novembrom 2017 sa zvýšili o 4,1 %. V priemere od začiatku roka ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 3,4 %.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v novembri 2018 oproti októbru vzrástli o 0,9 %. V porovnaní s novembrom 2017 sa zvýšili o 4,4 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne vzrástli o 4,5 %.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cien vo výrobnej sfére v novembri 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail