Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2022
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2022

Posledná aktualizácia: 25.05.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 12.05.2022

Tržby priemyslu zostali v pluse, vysoké rasty väčšiny odvetví však znegoval dramatický pokles automobiliek

Ťažiskový priemysel aj počas marca udržal svoje tržby v medziročnom raste, jeho dynamika však výrazne spomalila. V doprave a skladovaní sa však tržby vyšplhali až takmer o 30 % nad úroveň spred roka. Výrazne stúpli aj vo vybraných trhových službách ako aj v informačných a komunikačných činnostiach. Stavebníctvo sa opäť prepadlo do mínusu.

Tržby v priemysle v marci 2022 medziročne vzrástli o 1,4 %. Ťažiskové odvetvie ekonomiky rástlo už piaty mesiac v rade, ale dynamika jeho rastu výrazne spomalila. Zo 16 sledovaných špeciálnych zoskupení odvetví priemyslu sme v marci zaznamenali medziročný rast  tržieb v 9 z nich.

Vysoké rasty tržieb vybraných kľúčových aj menších odvetví boli počas tretieho mesiaca roka eliminované značným prepadom vo výrobe dopravných prostriedkov o 15,5 %. Na celkový pozitívny výsledok mal najvýznamnejší vplyv rast tržieb v dodávke elektriny a plynu o 39,2 %, taktiež rasty vo výrobe kovov o 9,9 %, ako aj v ostatnej výrobe (kam patrí napríklad výroba nábytku, či opravárenské strojárske podniky) o 19,4 %.

Z piatich monitorovaných odvetví ekonomiky v marci tržby medziročne stúpli najviac v doprave a skladovaní, a to o 28,9 %. Vysoký rast zaznamenali obe objemovo najvýznamnejšie zložky odvetvia, najmä však pozemná doprava (vrátane dopravy potrubím), ktorá vykázala medziročný rast tržieb o takmer 39 %. Skladové a pomocné činnosti dosiahli rast o 22,1 %.

Tržby vybraných trhových služieb zaznamenali najvýraznejší skok za posledné tri roky a v marci sa zvýšili o 19,3 %, čo predstavovalo výrazné zrýchlenie rastu oproti februáru. Zásadný podiel na takomto pozitívnom vývoji mal medziročný rast tržieb jednej z objemovo najvýznamnejších zložiek –  administratívne a iné obchodné činností – o 33,2 %. Naopak, činnosti v oblasti nehnuteľností zaznamenali  pokles tržieb o 13,6 %.

Podniky zaoberajúce sa informačnými a komunikačnými činnosťami dosiahli v marci 2022 tržby vyššie o 14 %. Pokračovali tak v 13-mesačnom trende rastov, pričom už štvrtý mesiac v rade sa tempo rastu dynamizovalo.  Po dlhšom čase medziročný rast v marci zaznamenali všetky zložky odvetvia.

Tržby v stavebníctve sú posledné mesiace ako na hojdačke. Po februárovom výraznom medziročnom raste sa v marci opäť prepadli, a to o 1,8 %.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf v plnom rozlíšení (PNG 146 kB).

Vývoj v marci 2022 v porovnaní s februárom 2022 

V medzimesačnom porovnaní po očistení od sezónnych vplyvov tržby klesli len v priemysle, a to o 0,5 %. Výrazne rástli v doprave a skladovaní  (o 15,2 %), ako  aj vo vybraných trhových službách (o 13,5 %). Medzimesačný rast v informačných a komunikačných činnostiach bol o 1,6 % a v stavebníctve o 0,2 %.

Vývoj za prvý štvrťrok roku 2022

V súhrne za prvý štvrťrok 2022 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli v štyroch z  piatich sledovaných odvetví ekonomiky. Podľa objemu najvyššie objemy dosiahol priemysel, ktorý stúpol o 6 %. Nasledovali vybrané trhové služby s rastom o 10,1 %, ďalej doprava a skladovanie (rast 20,9 %), ako aj informačné a komunikačné činnosti (rast 12,5 %). Pokles tržieb sa prejavil len v stavebníctve, za tri mesiace roka 2022 medziročne klesli o 0,4 %.

Výstupy k téme Tržby vo vybraných odvetviach:

Do vybraných trhových služieb sú od roku 2022 zaradené podnikateľské subjekty, ktoré sú podľa hlavnej ekonomickej činnosti SK NACE zaradené do divízií 68 až 82. Z dôvodu zníženia záťaže podnikateľského prostredia však už nie sú k dispozícií údaje o tržbách za subjekty, začlenené podľa SK NACE do divízií 85 až 96. Tržby teda neobsahujú informácie za vzdelávanie (SK NACE divízia 85), umenie, zábavu a rekreácie, vrátane činností herní, stávkových kancelárií (SK NACE divízie 90 - 93). Rovnako sa už nevykazujú tržby podnikov za ostatné činnosti (SK NACE 95 a 96), do ktorých patrilo o. i. pranie a chemické čistenie, kadernícke a kozmetické služby, pohrebné služby, služby týkajúce sa telesnej pohody a ostatné služby prevažne osobného charakteru.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail