Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v januári 2023
Print Mail TW FB WA

Vývoj zahraničného obchodu v januári 2023

Posledná aktualizácia: 10.03.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 10.03.2023

Vývoz aj dovoz zaznamenali na začiatku roka dvojciferný nárast, darilo sa najmä obchodu s automobilmi

Hodnotu exportu najviac ovplyvnilo medziročné navýšenie vývozu motorových vozidiel. Na raste importu sa významne podieľal okrem zvýšenia dovozu motorových vozidiel a ich súčiastok aj dovoz smartfónov. Naopak, po viac ako dvoch rokoch klesla medziročne hodnota dovezeného zemného plynu. Januárová bilancia zahraničného obchodu skončila deficitom 408,4 mil. eur.

Zo Slovenska sa v januári 2023 podľa predbežných výsledkov1) vyviezol tovar v hodnote 8,5 mld. eur, pri medziročnom raste o 10,7 %. Po mesiaci tak vývoz opäť dosiahol dvojciferný rast, ktorý prevládal väčšinu mesiacov minulého roka. Dovoz tovaru sa zvýšil o 10,3 % na 8,9 mld. eur. Tempo rastu dovozu sa už štvrtý mesiac po sebe spomalilo. Saldo zahraničného obchodu bolo napriek tomu pasívne v objeme 408,4 mil. eur (o 10,6 mil. eur väčší deficit ako v januári 2022). Všetky ukazovatele zahraničného obchodu sú vykazované v bežných cenách a ide o hodnoty, do ktorých je zahrnutá aj hodnota služieb spojených s dodaním tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny2).

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (65 kB), alebo vo formáte PNG (97 kB).


Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast sedem z nich. Najvýraznejší vplyv na rast celkového exportu mala opäť najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu – Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 17,8 %. Väčšina strojov a prepravných zariadení (73 %) smerovala zo Slovenska na trhy EÚ, medziročne vývoz vzrástol o 10,5 %. Výraznejšie, až o 43,6 % sa zvýšila hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede do zvyšku sveta.

V štruktúre dovozu vykázalo z desiatich tried medziročný nárast šesť z nich. Na raste celkového dovozu sa významne podieľalo zvýšenie dovozu motorových vozidiel a ich súčiastok a tiež dovoz smartfónov, ktoré patria do najobchodovanejšej triedy – Stroje a prepravné zariadenia. Po 23 mesiacoch bola prvýkrát hodnota dovozu v triede Minerálne palivá (SITC 3), kam patrí dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie, medziročne nižšia.

Vývoz do členských štátov EÚ3) v januári 2023 medziročne vzrástol o 5,6 % a z celkového vývozu tvoril podiel 78,8 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 61,9 % a medziročne vzrástol o 16,9 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári 2023 oproti januáru roku 2022 vzrástol o 35,3 % a z celkového vývozu tvoril podiel 21,2 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 38,1 %  a medziročne vzrástol o 1,1 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 61 % na celkovom vývoze a 45,7 % na celkovom dovoze.

Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu

Po sezónnom očistení4) údajov v januári 2023 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 8,9 mld. eur, pri medziročnom raste o 7,8 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 6,9 % na 9,4 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 417,5 mil. eur (o 41,6 mil. eur menší deficit ako v januári 2022).

 • 1) Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 6. apríla 2023.
 • 2) Údaje sú v bežných cenách v hodnote tovaru typu FOB, t. j. zahŕňajú transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb (napr. doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru a pod.) spojených s dodaním tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny. Všetky dáta zahraničného obchodu Štatistický úrad SR vypracoval na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a zo systému INTRASTAT-SK (hlásenia poskytované dovozcami a vývozcami tovaru v rámci EÚ).
 • 3) Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva.
 • 4) Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením JDEMETRA+.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v januári 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail