Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v januári 2020

Vývoj spotrebiteľských cien v januári 2020

Posledná aktualizácia: 14.02.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.02.2020

Spotrebiteľské ceny v januári 2020 v porovnaní s decembrom 2019 sa v úhrne zvýšili o 1,2 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 2,2 %; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 1,7 %; doprava o 1,6 %; rekreácia a kultúra o 1 %; zdravotníctvo; rozličné tovary a služby zhodne o 0,8 %; alkoholické nápoje a tabak; reštaurácie a hotely zhodne o 0,7 %; vzdelávanie o 0,5 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 0,3 %. Znížili sa ceny odevov a obuvi o 1,5 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje.

Zvýšenie cien potravín o 2,1 % ovplyvnili vyššie ceny ovocia o 9 %; olejov a tukov o 4,1 %; mäsa o 2,4 %; zeleniny (vrátane zemiakov) o 1,8 %; potravinárskych výrobkov inde neklasifikovaných o 1,4 %; mlieka, syrov a vajec o 1,2 %; chleba a obilnín; cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek zhodne o 0,8 %; rýb o 0,2 %. Zvýšili sa ceny nealkoholických nápojov o 3,2 % (vzrástli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 5,7 %, klesli ceny kávy, čaju a kakaa o 0,2 %).

Rast cien ovocia spôsobilo zvýšenie cien stolového hrozna o 28,1 %, mandarínok o 15,8 %, banánov o 15,5 %, citrónov o 13,1 %, kiwi o 0,5 %. Znížili sa ceny jabĺk o 3,9 %, pomarančov o 3,7 %. Zvýšenie cien mäsa ovplyvnili vyššie ceny údenín o 3,2 %, bravčového mäsa, hydiny zhodne o 2,3 %, hovädzieho mäsa o 0,5 %. Vyššie ceny zeleniny ovplyvnil rast cien papriky o 11,9 %, karotky, paradajok zhodne o 5,7 %, karfiolu o 2,4 %, petržlenu o 2 %. Klesli ceny zeleru o 10,5 %, cibule o 6,7 %, bielej kapusty o 5,5 %, zemiakov o 3,7 %, cesnaku o 1,5 %, šalátových uhoriek o 1,3 %.

Na zvýšenie cien v odbore alkoholické nápoje a tabak pôsobili vyššie ceny alkoholických nápojov o 1,3 % (vzrástli ceny destilátov o 3,2 %, vína o 2 %, klesli ceny piva o 1 %). Nezmenili sa ceny tabaku.

Zníženie cien v odbore odevy a obuv ovplyvnili nižšie ceny obuvi o 2,1 %;  odievania o 1,3 %.  

Rast cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá spôsobilo zvýšenie cien zberu smetí o 12 %; elektriny o 8,8 %; plynu o 1,5 %; služieb na údržbu a opravu obydlia o 0,5 %; materiálov na údržbu a opravu obydlia o 0,4 %; ostatných služieb týkajúcich sa obydlia o 0,3 %; odvádzania odpadových vôd; tepelnej energie zhodne o 0,2 %; skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov; dodávky vody zhodne o 0,1 %. Klesli ceny pevných palív o 0,5 %. 

Vyššie ceny v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti ovplyvnilo zvýšenie cien tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti o 0,6 %; nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín o 0,5 %; domácich spotrebičov; nástrojov a náradia pre dom a záhradu zhodne o 0,1 %. Klesli ceny výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť o 0,3 %; bytových textílií o 0,1 %.

Zvýšenie cien v odbore zdravotníctvo ovplyvnili vyššie ceny zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení (farmaceutických výrobkov o 0,9 %, terapeutických pomôcok a zariadení o 0,7 %, ostatných zdravotníckych výrobkov o 0,2 %); nemocničných služieb zhodne o 0,9 %; ambulantných služieb o 0,4 % (vzrástli ceny lekárskych služieb o 0,7 %, služieb zubných lekárov o 0,5 %, klesli ceny služieb stredného zdravotníckeho personálu – kúpeľná liečba o 0,4 %). 

Na rast cien v doprave vplývalo zvýšenie cien nákupu dopravných prostriedkov o 4,5 %; dopravných služieb o 1,9 % (vzrástli ceny leteckej osobnej dopravy o 22,3 %, ostatných zakúpených dopravných služieb o1,4 %, klesli ceny cestnej osobnej dopravy o 0,1 %); prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 0,4 % (ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy o 1,1 %, údržby a opráv o 0,8 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,5 %, palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 0,3 %).

V odbore pošty a spoje sa nezmenili ceny poštových; telefónnych služieb. Zvýšili sa ceny telefónnych zariadení o 0,4 %.

Na zvýšenie cien v odbore rekreácia a kultúra vplývali vyššie ceny novín, kníh a kancelárskych potrieb o 3,1 %; organizovaných dovolenkových zájazdov o 1 %; audiovizuálnej a fotografickej techniky; ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá zhodne o 0,2 %. Klesli ceny rekreačných služieb a kultúry o 0,2 %; ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje o 0,1 %. 

Rast cien v odbore vzdelávanie spôsobilo zvýšenie cien predprimárneho; primárneho vzdelávania o 1,4 % (poplatok za školský klub detí – družina o 2,8 %, školné v materskej škole o 0,9 %); vzdelávania nedefinovateľného podľa úrovne o 0,1 % (poplatok za jazykový kurz o 0,3 %). Nezmenili sa ceny sekundárneho; terciárneho vzdelávania.

Vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely ovplyvnil rast cien stravovacích služieb o 0,8 % (úhrady za stravu v jedálňach pre dôchodcov o 2,2 %, v reštauráciách, v kaviarňach o 0,9 %, v jedálňach o 0,5 %); ubytovacích služieb o 0,4 %.

Zvýšenie cien v odbore rozličné tovary a služby ovplyvnili vyššie ceny poistenia o 3,5 % (vzrástli ceny poistenia v súvislosti s dopravou o 5,7 %, klesli ceny poistenia v súvislosti so zdravím o 1,2 %); sociálnej ochrany o 1,4 % (úhrada v dennom stacionári o 2,6 %, úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby o 2,1 %, úhrada v zariadení sociálnych služieb o 1,2 %, poplatok v súkromných detských jasliach o 1,1 %); osobnej starostlivosti o 0,7 %; ostatných služieb inde neklasifikovaných o 0,5 % (poplatok za psa o 0,9 %); osobných doplnkov inde neklasifikovaných o 0,4 %; finančných služieb inde neklasifikovaných o 0,2 % (finančné služby poskytované bankami o 0,2 %).

januári 2020 v porovnaní s januárom 2019 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 3 %. Vzrástli ceny v odboroch doprava o 5,6 %; vzdelávanie o 4,9 %; potraviny a nealkoholické nápoje o 4,4 %; rozličné tovary a služby o 3,2 %; rekreácia a kultúra o 2,9 %; bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 2,8 %; pošty a spoje o 2,1 %; reštaurácie a hotely o 2 %; alkoholické nápoje a tabak o 1,9 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,7 %; zdravotníctvo o 1,4 %; odevy a obuv o 1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v januári 2020 oproti decembru 2019 zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 1,1 %, domácnostiach dôchodcov o 1,3 % a v nízkopríjmových domácnostiach o 1,2 %.

Index spotrebiteľských cien sa v januári 2020 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 3 %, domácnosti dôchodcov o 3,2 % a za nízkopríjmové domácnosti o 3,1 %.  


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v januári 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail