Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2018

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2018

Posledná aktualizácia: 14.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 14.02.2019

Vo 4. štvrťroku 2018 vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách 1) v porovnaní so 4. štvrťrokom 2017 o 3,6 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil oproti 4. štvrťroku 2017 o 4 % a oproti 3. štvrťroku 2018 o 0,8 %. 2) 

V bežných cenách sa vo 4. štvrťroku 2018 vytvoril HDP v objeme 23 338,4 mil. eur, čo predstavuje nárast o 5,3 % oproti 4. štvrťroku 2017.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 438,4 tis. osôb. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2017 vzrástla o 1,7 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť zvýšila oproti 4. štvrťroku 2017 o 1,8 % a oproti 3. štvrťroku 2018 o 0,4 %. 

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený, doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a publikovaný v Štatistickej správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2018. Spresnené výsledky budú zverejnené 7. marca 2019 o 9,00 h na internetovej stránke úradu (www.statistics.sk).


Poznámka: rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESA 2010) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia)
1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2010
2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail