Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2019

Posledná aktualizácia: 13.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 13.09.2019

Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2019

Spotrebiteľské ceny sa v auguste v porovnaní s júlom v úhrne zvýšili o 0,2 %. Vzrástli ceny v odboroch doprava o 1,6 %; alkoholické nápoje a tabak; rozličné tovary a služby zhodne o 0,3 %; reštaurácie a hotely o 0,2 %; potraviny a nealkoholické nápoje; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti; zdravotníctvo; vzdelávanie zhodne o 0,1 %. Znížili sa ceny odevov a obuvi o 0,7 %; rekreácie a kultúry o 0,1 %. Na júlovej úrovni zostali ceny za pošty a spoje.

Za potraviny vzrástli ceny cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 1,3 %; rýb o 1 %; mäsa o 0,5 %; chleba a obilnín; potravinárskych výrobkov inde neklasifikovaných zhodne o 0,2 %; mlieka, syrov a vajec; olejov a tukov zhodne o 0,1 %. Klesli ceny zeleniny (vrátane zemiakov) o 3 %; ovocia o 0,4 %. Zvýšili sa ceny nealkoholických nápojov o 0,7 % (vzrástli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 1,7 %, klesli ceny kávy, čaju a kakaa o 0,5 %).

Na rast cien mäsa pôsobili vyššie ceny údenín o 1 %, hovädzieho mäsa o 0,3 %. Klesli ceny hydiny o 0,6 %. Nezmenili sa ceny bravčového mäsa. Pokles cien zeleniny ovplyvnili nižšie ceny papriky o 23,7 %, cibule o 15,4 %, petržlenu o 13,8 %, karotky o 9,5 %, zemiakov o 7 %. Vzrástli ceny karfiolu o 10,8 %, šalátových uhoriek o 10,6 %, bielej kapusty o 8,6 %, paradajok o 6 %, zeleru o 2,2 %. Nezmenili sa ceny cesnaku. Zníženie cien ovocia spôsobili nižšie ceny stolového hrozna o 28,4 %, vodových červených melónov o 21,9 %, banánov o 1,7 %. Zvýšili sa ceny mandarínok o 10,2 %, pomarančov o 10,1 %, kiwi o 8,3 %, jabĺk o 6,1 %, citrónov o 5,1 %.


Vyššie ceny v odbore alkoholické nápoje a tabak spôsobil rast cien alkoholických nápojov o 0,6 % (destilátov o 0,9 %, vína o 0,8 %, nezmenili sa ceny piva). Nezmenené zostali ceny tabaku.

 
Zníženie cien v odbore odevy a obuv ovplyvnili nižšie ceny obuvi o 1,4 %; odievania o 0,3 %.   

 Zvýšenie cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá ovplyvnili vyššie ceny služieb na údržbu a opravu obydlia; ostatných služieb týkajúcich sa obydlia zhodne o 0,5 %; odvádzania odpadových vôd o 0,3 %; pevných palív o 0,2 %; materiálov na údržbu a opravu obydlia; dodávky vody zhodne o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov; zberu smetí; elektriny; plynu; tepelnej energie.

Rast cien v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti spôsobilo zvýšenie cien nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín o 0,3 %; domácich spotrebičov; výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť;  tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti zhodne o 0,1 %. Klesli ceny bytových textílií o 0,4 %; nástrojov a náradia pre dom a záhradu o 0,1 %.

Vyššie ceny v odbore zdravotníctvo ovplyvnil rast cien zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,2 % (ostatných zdravotníckych výrobkov, terapeutických pomôcok a zariadení zhodne o 0,3 %, farmaceutických výrobkov o 0,2 %). Nezmenili sa ceny ambulantných služieb (nezmenené zostali ceny lekárskych služieb,  služieb zubných lekárov, vzrástli ceny služieb stredného zdravotníckeho personálu – kúpeľná liečba o 0,2 %); nemocničných služieb.

Na zvýšenie cien v doprave pôsobili vyššie ceny dopravných služieb o 7,1 % (leteckej osobnej dopravy o 34,8 %, cestnej osobnej dopravy o 4,8 %, nezmenili sa ceny ostatných zakúpených dopravných služieb). Klesli ceny prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 1,2 % (znížili sa ceny palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 1,6 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,1 %, vzrástli ceny ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy o 0,5 %, údržby a opráv o 0,2 %). Na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny nákupu dopravných prostriedkov (klesli ceny bicyklov o 0,3 %).

V odbore pošty a spoje sa nezmenili ceny poštových; telefónnych služieb. Zvýšili sa ceny telefónnych zariadení o 0,1 %. 

Nižšie ceny v odbore rekreácia a kultúra ovplyvnilo zníženie cien novín, kníh a kancelárskych potrieb o 0,5 %; audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,4 %; ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá o 0,2 %. Zvýšili sa ceny organizovaných dovolenkových zájazdov o 0,6 %; ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje o 0,1 %. Nezmenili sa ceny  rekreačných služieb a kultúry.

Rast cien v odbore vzdelávanie spôsobili vyššie ceny predprimárneho a primárneho vzdelávania o 0,2 % (školné v materskej škole o 0,3 %). Na júlovej úrovni zostali ceny sekundárneho; terciárneho vzdelávania; vzdelávania nedefinovateľného podľa úrovne.

Zvýšenie cien v odbore reštaurácie a hotely ovplyvnili vyššie ceny stravovacích služieb o 0,3 % (úhrady za stravu v jedálňach pre dôchodcov o 0,5 %, v reštauráciách, v kaviarňach o 0,3 %, v závodných jedálňach o 0,2 %); ubytovacích služieb o 0,2 %.

Na rast cien v odbore rozličné tovary a služby vplývalo zvýšenie cien sociálnej ochrany o 0,5 % (úhrada v zariadení sociálnych služieb o 0,6 %, poplatok v súkromných detských jasliach, úhrada v dennom stacionári zhodne o 0,2 %, úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby o 0,1 %); osobnej starostlivosti o 0,4 %; finančných služieb inde neklasifikovaných; ostatných služieb inde neklasifikovaných zhodne o 0,1 %. Klesli ceny osobných doplnkov inde neklasifikovaných o 0,1 %. Nezmenili sa ceny poistenia (zvýšili sa ceny poistenia v súvislosti so zdravím o 0,6 %).

auguste 2019 v porovnaní s augustom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,8 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 5,2 %; bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 3,8 %; reštaurácie a hotely o 3,7 %; rozličné tovary a služby o 3,5 %; alkoholické nápoje a tabak o 2,8 %; pošty a spoje o 2,3 %; rekreácia a kultúra o 1,8 %; odevy a obuv o 1,7 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti; vzdelávanie zhodne o 1,5 %; zdravotníctvo o 0,9 %. Klesli ceny v doprave o 1,9 %.

V priemere za osem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %.

Index spotrebiteľských cien v auguste oproti júlu vzrástol v domácnostiach zamestnancov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 %, v domácnostiach dôchodcov o 0,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,8 %, za domácnosti dôchodcov o 3,3 %, za nízkopríjmové domácnosti o 3 %.

V priemere za osem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,5 %, za domácnosti dôchodcov o 3 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,7 %. 

 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail