Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v septembri 2023
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v septembri 2023

Posledná aktualizácia: 10.11.2023
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.11.2023

Výkon priemyslu v septembri medziročne síce klesol, ale len mierne, automotive sa vyvíjal porovnateľne s vlaňajškom

Kľúčový sektor slovenskej ekonomiky, priemysel, mal v septembri medziročne porovnateľný výkon, mierne mínusová hodnota jeho produkcie bola najnižšia od začiatku roka. Vyššie rasty v produkcii elektronických zariadení a kovov významne tlmili poklesy väčšiny štruktúr priemyslu vrátane automobiliek.

Priemyselná produkcia1) SR v septembri medziročne poklesla o 0,6 %. Bol to šiesty mesiac v roku, kedy priemysel podal nižší výkon ako v rovnakom období minulého roka. Vývoj v štruktúrach priemyslu bol naďalej rozkolísaný, celkovo z 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení)2) medziročne nižší výkon zaznamenalo 8.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (94 kB), alebo vo formáte PNG (164 kB).


Napriek tomu, že celý priemysel mierne medziročne klesol najvýznamnejší vplyv mali rasty dvoch odvetví, ktoré dostatočne stlmili a vykryli pokles viacerých aj podielovo významnejších odvetví priemyslu. Vo vyjadrení vplyvu prostredníctvom tzv. príspevkov3), ktoré zohľadňujú tempo rastu/poklesu v kombinácii s váhou odvetvia v štruktúre priemyslu a umožňujú hierarchizovať vplyvy jednotlivých odvetví na celý sektor, septembrový výsledok najviac ovplyvnil rast vo výrobe elektrických zariadení o 9,4 % , čo bol vplyv plus 0,74 percentuálneho bodu (p. b.), tiež medziročné zvýšenie vo výrobe kovov o 6,6 % (príspevok +0,72 p. b.). V miernom raste boli aj dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (77 kB), alebo vo formáte PNG (186 kB).


Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré mali nižší výkon ako pred rokom, najvýznamnejšie boli poklesy vo výrobe z gumy a plastu o 5,7 % (príspevok -0,61 p. b.,), ďalej vo výrobe strojov a zariadení o 5 % (príspevok -0,52 p. b.).

Dvojciferné prepady sa prejavili v ostatnej výrobe a inštalácií strojov, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov a vo výrobe textilu, odevov a kože.

Medzimesačne (oproti augustu 2023) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1,7 %

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa medziročne znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 8,7 %, produkcia investičných prostriedkov o 4,1 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 0,7 %. Vyššia bola výroba pre medzispotrebu o 5,3 %, produkcia predmetov krátkodobej spotreby ostala nezmenená.

V súhrne za deväť mesiacov roka 2023 priemyselná produkcie medziročne klesla o 1,1 %. Z celkovo 15 sledovaných, malo medziročne nižší výkon stále až 10 štruktúr priemyslu. Najvýznamnejšie výsledok ovplyvňoval pokles vo výrobe z gumy a plastu, tiež štvrtinový pokles vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov. Priemyslu pomáhal najmä vyšší výkon vo výrobe dopravných prostriedkov.

Štatistický úrad SR upozorňuje užívateľov, že spolu so zverejnením údajov za jún 2023 realizoval revíziu hodnôt priemyselnej produkcie za predošlé mesiace (od roku 2008) na základe dodania nových údajov a priznania chyby od spravodajských jednotiek v jednom odvetví.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v septembri 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail