Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v januári 2019

Vývoj zahraničného obchodu v januári 2019

Posledná aktualizácia: 11.03.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 11.03.2019

 

 


V januári 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 6 753,1 mil. eur pri medziročnom raste o 13,4 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 11,1 % na 6 578,1 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 175 mil. eur (o 139,9 mil. eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku).

Vývoz do členských štátov EÚ v januári 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 8 % a z celkového vývozu tvoril podiel 84,5 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 68,3 % a medziročne vzrástol o 23,3 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 55,7 % a z celkového vývozu tvoril podiel 15,5 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 31,7 %  a medziročne klesol o 8,4 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 61,2 % na celkovom vývoze a 49,5 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov v januári dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 7 129,6 mil. eur, pri medziročnom raste o 13,4 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 11,6 % na 6 929,2 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 200,4 mil. eur (o 121,2 mil. eur vyššie ako v januári 2018).


Poznámka: Údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 9. apríla 2019. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.
Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v januári 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail