Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v októbri 2019

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v októbri 2019

Posledná aktualizácia: 12.12.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 12.12.2019


Zamestnanosť  

októbri 2019 v porovnaní s októbrom 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 16,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,9 %, informačných a komunikačných činnostiach o 6 %, vybraných trhových službách o 3,9 %, stavebníctve a v doprave a skladovaní zhodne o 3,8 %. Klesla vo veľkoobchode o 2,8 %, maloobchode o 2,5 %, priemysle o 1,3 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,7 %.

V priemere za desať mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 12,9 %, stavebníctve o 7,2 %, vybraných trhových službách a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 6,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,6 %, doprave a skladovaní o 4,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1,3 % a v priemysle o 0,1 %. Znížila sa vo veľkoobchode o 2,2 % a v maloobchode o 2 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v októbri 2019 oproti októbru 2018 v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,1 % (dosiahla 520 eur), doprave a skladovaní o 6,8 % (1 035 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 5,8 % (1 047 eur), vybraných trhových službách o 5,8 % (1 012 eur), ubytovaní o 5,7 % (779 eur), stavebníctve o 5,5 % (769 eur), veľkoobchode o 4,6 % (1 026 eur), maloobchode o 4,6 % (776 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 3,2 % (1 855 eur) a v priemysle o 1,3 % (1 132 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v októbri 2019 medziročne vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,3 %, doprave a skladovaní o 4 %, predaji a oprave motorových vozidiel a vo vybraných trhových službách zhodne o 3 %, ubytovaní o 2,9 %, stavebníctve o 2,7 %, veľkoobchode a maloobchode zhodne o 1,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,5 %. Znížila sa v priemysle o 1,4 %.

V priemere za desať mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa mzda zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,1 % (dosiahla 514 eur), vybraných trhových službách o 7,6 % (1 007 eur), doprave a skladovaní o 7,4 % (1 013 eur), veľkoobchode o 7,2 % (1 023 eur), ubytovaní o 7,2 % (774 eur), maloobchode o 5,8 % (760 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 5,4 % (1 039 eur), stavebníctve o 4,8 % (736 eur), priemysle o 4,7 % (1 143 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,2 % (1 944 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,3 %, vybraných trhových službách o 4,9 %, doprave a skladovaní o 4,7 %, veľkoobchode o 4,5 %, ubytovaní o 4,5 %, maloobchode o 3,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,7 %, stavebníctve o 2,1 %, priemysle o 2 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,6 %.


Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v októbri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail