Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hrubý národný dôchodok Slovenska vlani klesol o 1,5 %
Print Mail TW FB WA

Hrubý národný dôchodok Slovenska vlani klesol o 1,5 %

Posledná aktualizácia: 21.10.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 21.10.2021

Hrubý národný dôchodok (HND) Slovenskej republiky v roku 2020 dosiahol hodnotu 91,05 mld. eur, čo je o 1,5 % nižšia hodnota ako bol HND v roku 2019. Dáta o HND od roku 2010 boli upravené podľa medzinárodnej metodiky v intervale od -0,3 % po +0,4 % HND.

Údaje o HND zverejňujú a spresňujú členské štáty EÚ a vždy v pravidelnom jesennom termíne ich predkladajú Eurostatu. Za SR dáta predkladá Štatistický úrad SR.

Údaj sumarizuje dôchodky subjektov ekonomiky SR z tuzemska i zo zahraničia a slúži ako podklad pre určovanie súm, ktorými SR prispieva do rozpočtu EÚ a je kľúčom k nastaveniu dotácií z rozpočtu EÚ. Hodnota HND sa určuje z hodnoty HDP, ktorý vyjadruje celkovú výkonnosť ekonomiky vytvorenú na území Slovenskej republiky.

Členské krajiny podľa európskej legislatívy poskytujú EÚ Komisii (Eurostatu) každý rok údaje o HND a jeho zložkách v termíne do 1. októbra vrátane celkovej Správy o kvalite údajov HND1).

V porovnaní s predchádzajúcim zverejnením údajov o HND v roku 2020 ŠÚ SR vykonal štandardné rutinné úpravy v údajoch za roky 2017 až 2019 na základe aktualizácie informácií zo štatistických a administratívnych zdrojov údajov. Súčasne sú v údajoch v časovom rade 2010-2019 zapracované aj riešenia špecifických a prierezových výhrad udelených Slovenskej republike po ukončení verifikačného cyklu k HND (po septembri 2019). Vplyv uvedených zmien na HND je vyčíslený v Správe o kvalite údajov HND 2021.

HND sa vypočíta z hodnoty HDP odpočítaním prvotných dôchodkov platených rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami nerezidentským inštitucionálnym jednotkám a pripočítaním prvotných dôchodkov prijatých rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami  zo zahraničia.

Prvotné dôchodky platené do zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku dane z produkcie a dovozu platené inštitúciám EÚ. Na druhej strane prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku a subvencie z inštitúcií EÚ.


1)  Článok 2, odsek 2 a 3) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/516 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (Nariadenie o HND)

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Hrubý národný dôchodok Slovenska vlani klesol o 1,5 % Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail