Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2023
Print Mail TW FB WA

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2023

Posledná aktualizácia: 11.09.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Cestovný ruch
Dátum publikovania: 11.09.2023

Počty zahraničných hostí v hoteloch a penziónoch v júli opäť rástli, v Žilinskom kraji prekonali čísla spred pandémie

Celkový počet hostí v hoteloch a penziónoch na Slovensku medziročne narastal aj v júli, stále sa však nepodarilo dosiahnuť návštevnosť z júla 2019. Domácich hostí medziročne ubudlo v 3 z 8 krajov, ale na Slovensko sa významnejšie vracali cudzinci. Ich počet vzrástol dvojciferne vo všetkých krajoch.

Celková návštevnosť hotelov, penziónov a iných ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku v júli 2023 dosiahla 661-tisíc osôb, čo predstavovalo medziročný nárast o 9 %. K návštevnosti v úspešnom roku pred pandémiou chýbalo ubytovateľom stále 51-tisíc (7 %) návštevníkov. Počet prenocovaní, ktoré hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu mierne presiahol 2 milióny, čo bolo o desatinu viac ako pred rokom. Priemerná doba pobytu predstavovala 3 noci.

Nárast ukazovateľov ubytovania stále ovplyvňuje najmä nižšia porovnávacia základňa z júla 2022, kedy sa do ubytovacích zariadení postupne vracali hostia po dvojročnej pandémii COVID-19. 

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (152 kB), alebo vo formáte PNG (43 kB).


Nadpolovičnú väčšinu z celkového počtu ubytovaných, teda 394-tisíc osôb (60 %) tvorili domáci návštevníci. Počet domácich hostí dosiahol úroveň vlaňajška, ale do predkovidových čísiel júla 2019 chýbalo stále ešte 5 %. Pritiahnuť medziročne viac dovolenkujúcich Slovákov sa podarilo 5 z 8 regiónov – Bratislavskému, Trenčianskemu, Nitrianskemu, Banskobystrickému a Košickému kraju.  

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (155 kB), alebo vo formáte PNG (38 kB).


Ubytovacie služby počas júla na Slovensku využilo 267-tisíc zahraničných návštevníkov, išlo o 22 % medziročný nárast návštevnosti. Medziročne význame vzrástol ich počet vo všetkých krajoch, je to však len dôsledok návratu cudzincov po pandémii. S výnimkou jediného kraja však počty cudzincov stále ešte zaostávajú za júlovým stavom z roku 2019. Jediný región, ktorý už mal viac zahraničných hostí ako v júli 2019  bol Žilinský kraj. V absolútnych číslach najviac cudzincov navštívilo Bratislavský (90-tisíc), Žilinský (59-tisíc) a Prešovský kraj (43-tisíc zahraničných návštevníkov). Spolu tieto tri kraje tvoril skoro tri štvrtiny celkovej zahraničnej návštevnosti.

V súhrne za prvých sedem mesiacov 2023 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 3,2-milióna hostí, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 30 %. Do celkového počtu návštevníkov v porovnateľnom období roka 2019 chýbalo 9 % hostí. Počet cudzincov narástol medziročne takmer o polovicu, domáca návštevnosť sa zvýšila o 18 %.

Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Mesačné údaje - medziročné porovnanie (rovnaké obdobie minulého roka = 100):

Mesačné údaje:

Podrobné mesačné údaje sú dostupné v centrálnej databáze DATAcube. v kapitole 4 – Odvetvové štatistiky/4.5 – Cestovný ruch/4.5.1 – Štatistiky ubytovacích zariadení/4.5.1.3 – Mesačné údaje. Obsahujú ukazovatele o návštevnosti za jednotlivé mesiace od r. 2017 až na úrovni okresov (vrátane dát o cudzincoch v triedení podľa krajiny pôvodu) a vybraných miest a obcí, ktoré nemajú dôverný charakter (viac v Metodických vysvetlivkách štatistiky Cestovného ruchu).

Štvrťročné údaje:

Podrobné štvrťročné údaje cestovného ruchu sú dostupné v databáze DATAcube. v kapitole 4 – Odvetvové štatistiky/4.5. – Cestovný ruch/4.5.1. – Štatistiky ubytovacích zariadení/4.5.1.2. – Štvrťročné údaje. Obsahujú ukazovatele o návštevnosti, tržbách a kapacitách ubytovacích zariadení v SR vrátane nových ukazovateľov, ako napr. priemerný počet disponibilných izieb, čisté využitie izieb, atď. Údaje sú dostupné na úrovni SR, krajov a po novom aj na úrovni okresov a obcí za obdobie rokov 2017 až 2023.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail