Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Finančné hospodárenie korporácií vo 4. štvrťroku 2018

Finančné hospodárenie korporácií vo 4. štvrťroku 2018

Posledná aktualizácia: 14.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 07.03.2019

Nefinančné a finančné korporácie hospodárili vo 4. štvrťroku 2018 so ziskom v objeme 2 984,6 mil. eur. Oproti 4. štvrť­roku 2017 sa zisk znížil o 3,1 %.

Tvorba zisku v nefinančných korporáciách sa oproti 4. štvrťroku 2017 zvýšila o 447,7 mil. eur na 3 105,3 mil. eur.

K zvýšeniu zisku nefinančných korporácií najviac prispel nárast zisku v oblasti dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 176,8 mil. eur na 613,5 mil. eur, informáciách a komunikáciách o 72,3 mil. eur na 292,6 mil. eur, činnostiach v oblasti nehnuteľností; odborných, vedeckých a technických činnostiach; administratívnych a podporných službách o 56,3 mil. eur na 207,7 mil. eur a vo veľkoobchode a maloobchode o 46,9 mil. eur na 661,9 mil. eur.

Finančné korporácie vo 4. štvrť­roku 2018 prešli medziročne zo zisku do straty v objeme 120,7 mil. eur. Vývoj ovplyvnila strata v poisťovacích korporáciách a pen­zij­ných fondoch 217,6 mil. eur a u ostatných finančných sprostredkovateľov 133,2 mil. eur. Zisk vykázali len pe­ňažné finanč­né inštitúcie v objeme 230,1 mil. eur pri medziročnom poklese o 8,3 %.

Nefinančné a finančné korporácie vytvorili v roku 2018 zisk v objeme 12 162,7 mil. eur, v porov­na­ní s rokom 2017 vzrástol o 1,7 %. Zisk nefinančných korporácií vzrástol o 8,8 % a dosiahol objem 11 096,6 mil. eur. Finančné korporácie zaznamenali medziročný pokles zisku a hospodárenie za obdobie roka 2018 skončili so ziskom 1 066,1 mil. eur.


Poznámka: predbežné údaje, absolútne hodnoty aj indexy sú v bežných cenách; údaje sú podľa podnikovej metódy, hospodársky výsledok je pred zdanením

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Finančné hospodárenie korporácií vo 4. štvrťroku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail