Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2019

Posledná aktualizácia: 04.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 04.09.2019

Vývoj v júli 2019 v porovnaní s júnom 2019 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) medzimesačne vzrástli v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 3,8 %, ubytovaní o 3 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,9 % a vo veľkoobchode o 1,4 %. Klesli v maloobchode o 0,2 %.

Vývoj v júli 2019 v porovnaní s júlom 2018                                                              

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa po poklese v predchádzajúcom mesiaci v júli znova zvýšili, medziročne o 8,7 %. Vzrástli vo všetkých činnostiach, v predaji motorových vozidiel o 7,9 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 22,4 % a v údržbe motorových vozidiel o 6,6 %.

Vzrástli aj tržby vo veľkoobchode, po dvoch mesiacoch poklesu boli medziročne vyššie o 1 %. Tržby sa zvýšili vo väčšine činností, najvýraznejšie vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 9,2 %, veľkoobchode so zariadeniami pre IKT o 13,7 % a vo veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 8,3 %. Pokles tržieb bol v nešpecializovanom veľkoobchode, sprostredkovaní veľkoobchodu a vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami.

V maloobchode sa tržby medziročne znížili o 0,9 %. Vývoj ovplyvnil nižšie tržby hlavne v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 2,3 % a v maloobchode so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach o 17,5 %. Medziročne vyššie tržby boli hlavne v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach.

Tržby v ubytovaní sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 23,7 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev boli vyššie o 27,5 %, čo bol najvyšší rast od začiatku roka.

Vývoj za sedem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa zvýšili o 6,3 % vplyvom rastu tržieb v predaji motorových vozidiel o 7,2 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 11,7 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 3 %.

Celkové tržby vo veľkoobchode vzrástli o 1,7 % v dôsledku vyšších tržieb vo väčšine činnostiach, najmä vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 7,2 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 3,7 % a vo veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 9,1 %. Pokles tržieb bol v sprostredkovaní veľkoobchodu, ostatnom špecializovanom veľkoobchode a vo veľkoobchode so zariadeniami pre IKT.

V maloobchode sa tržby medziročne nezmenili. Rast zaznamenali hlavne v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 5,6 %, maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 5,1 % a v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 14,2 %. Tržby klesli najvýraznejšie v maloobchode v nešpecializovaných predajniach a v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach.

Tržby v ubytovaní sa zvýšili o 10,7 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev vzrástli o 15,3 %.


Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien)
1) zo sezónne očistených údajov

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail