Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v máji 2023
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v máji 2023

Posledná aktualizácia: 12.07.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 12.07.2023

Stavebná produkcia v máji opäť rástla, podporila ju najmä nová výstavba

Z tuzemskej stavebnej produkcia rástli, a to až dvojciferne, práce na inžinierskych stavbách vrátane výstavby diaľnic. Výstavba budov bola pomalšia ako vlani.

Stavebná produkcia1) v máji 2023 dosiahla objem 595,7 mil. eur. a medziročne mierne vzrástla o 1 %2). Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola produkcia v stavebníctve3) o 5,5 % vyššia ako v apríli 2023.

Väčšinu (viac ako 91 %) stavebnej produkcie vytvorenej stavebnými firmami tvorili domáce výkony na území SR. Rozhodujúca nová výstavba4) po dvoch mesiacoch spomalenia znova medziročne rástla a to v máji o 3,6 %. Podielovo menšie zložky domácej produkcie naďalej zaostávali za minulým rokom – oblasť opráv a údržby o 4,1 % a ostatné práce až o 16,5 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (108 kB), alebo vo formáte PNG (150 kB).


Z hľadiska výrobného zamerania medziročný rast o 10,8 % zaznamenali práce na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba ciest a diaľnic. Dominantná výstavba budov však bola medziročne nižšia o takmer 4 %.

Celkový výsledok stavebnej produkcie vylepšili aj práce v zahraničí, ktoré rastú od februára tohto roku a v máji 2023 sa zvýšili o 2,6 %. Ich podiel na celkovej produkcii predstavoval necelých 9 %.

Súhrnný vývoj od januára do mája 2023

V súhrne za päť mesiacov roka 2023 stavebná produkcia vytvorila objem takmer 2,4 mld. eur čo v stálych cenách predstavovalo medziročne nižšiu hodnotu o 0,7 %. Objem stavebných prác v tuzemsku ťahala najmä rastúca domáca nová výstavba4), jej hodnota bola medziročne vyššia o 3,8 %. Opravy a údržba poklesli o viac ako 8 %. Objem stavebných prác v zahraničí bol nižší ako v rovnakom období roka 2022 o 2,6 %.

 • 1) absolútne údaje sú v bežných cenách
 • 2) indexy sú v stálych cenách (priemer roka 2015) a sú predbežné
 • 3) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov
 • 4) nová výstavba - výstavba vrátane rekonštrukcií a modernizácií

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Výstupy k téme stavebná produkcia

Mesačné dáta o stavebnej produkcii sú zverejňované mesačne do 40 dní po skončení referenčného obdobia, absolútne hodnoty aj indexy sú predbežné a spresňujú sa štvrťročne nasledujúci mesiac po skončení štvrťroka, viac v Metodike.

Rozšírené mesačné údaje v podrobnejšej štruktúre k téme stavebná produkcia sú dostupné v databáze DATAcube. v kapitole 4. Odvetvové štatistiky / 4.3.1 Stavebná produkcia a tržby.

Celoročné údaje o vývoji stavebníctva sú v databáze DATAcube. v kapitole v kapitole 4.3-Stavebníctvo a tiež v publikácii Ročenka stavebníctva SR 2022, ktorá sa nachádza v Katalógu publikácií.

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra stavebnej produkcie v roku 2022, ktorý ilustratívne prezentuje štruktúru produkcie odvetvia (sekcia F SK NACE) za posledný kalendárny rok. Graf je zostavený z predbežných mesačných údajov za 12 mesiacov roka 2022 a bude aktualizovaný po zverejnení definitívnych údajov za rok 2022 v auguste 2023.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (116 kB), alebo vo formáte PNG (102 kB).

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v máji 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail