Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v marci 2021
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v marci 2021

Posledná aktualizácia: 10.05.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.05.2021

Priemyselná produkcia vzrástla v marci 2021 medziročne o štvrtinu, potiahli ju najmä automobilky

Výroba dopravných prostriedkov prekonala minuloročný objem produkcie o takmer 60 %. Z pätnástich priemyselných odvetví 1)  bolo v medziročnom raste trinásť, pritom deväť z nich zaznamenalo výrazné, dvojciferné zvýšenie. Výnimočné zlepšenie možno pripísať slabému minuloročnému marcu, keď už priemysel zasiahli dôsledky pandémie koronavírusu a zároveň rýchlemu oživeniu dopytu v treťom mesiaci tohto roka.

Priemyselná produkcia (PP) v marci medziročne vzrástla o 24,5 %. Od roku 2009 zaznamenal slovenský priemysel viac ako 20-percentný rast len v máji 2010, keď sa firmy so sídlom v SR začali zotavovať z účinkov globálnej finančnej krízy. Minulý rok v marci klesla priemyselná produkcia o 19,6 %, rast oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka vtedy vykázali len tri priemyselné odvetvia z pätnástich. 1)

Vlaňajší pokles spôsobila neistá situácia, pretože práve marec 2020 bol prvým mesiacom, keď boli mnohé priemyselné podniky prinútené vplyvom pandémie ochorenia COVID-19 (WHO ju vyhlásila 11. marca 2020) prerušiť výrobu. Prejavilo sa to na medziročnom znížení priemyselnej produkcie o 19,6 % a priemyselnej výroby bez započítania ťažby a energetiky až o 21,4 %.

Tohtoročný marcový vývoj celkovej priemyselnej produkcie ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 25,1 %, v dodávke elektriny, plynu o 22,1 % a v ťažbe a dobývaní o 13,4 %.

Z jednotlivých priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, zaznamenala najvýznamnejšie zvýšenie výroba dopravných prostriedkov. Tá zrýchlila tempo rastu z februárových 1,6 % na marcových 58,5 %. Slovenské automobilky sa ešte v tomto období dokázali vyhnúť výraznejšiemu neplánovanému zastaveniu výroby pre nedostatok čipov, ktoré postihli mnohých svetových výrobcov. 

Na celkovom raste produkcie sa podieľali aj dodávka elektriny a plynu o 22,1 %, výroba strojov i.n. o 25,5 %, výroba kovov o 16,6 % a výroba elektrických zariadení o 22,9 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles vo výrobe koksu a  ropných produktov o 11,7 % a vo výrobe textilu a kože o 1,7 %. Z 15 priemyselných odvetví 1) len tieto dve zaznamenali v marci medziročný pokles.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s marcom 2020 zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 41,5 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 16,2 %, výroba pre medzispotrebu o 16 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 15,8 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 7,7 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v marci 2021 oproti februáru 2021 zvýšila o 0,5 %.

Za 1. štvrťrok tohto roka vzrástla PP medziročne o 6,5 %, v tom v priemyselnej výrobe o 5,7 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 11,8 % a v ťažbe a dobývaní o 4,8 %. 

Z priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe dopravných prostriedkov o 9,8 %, dodávke elektriny a plynu o 11,8 %, výrobe strojov i. n. o 14,9 %, výrobe kovov o 9,6 % a vo výrobe počítačových, výrobkov o 17,2 %.  Produkcia klesla vo výrobe koksu a ropných produktov o 14,2 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu o 3,4 %, výrobe textilu a kože o 13,1 % a v ostatnej výrobe o 5,7 %. 

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 13,9 %, produkcia investičných prostriedkov o 8,8 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 7 % a výroba pre medzispotrebu o 4,6 %. Nižšia bola výroba predmetov krátkodobej spotreby o 1,1 %.

Poznámka: predbežné údaje; priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu.
1) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
Plné názvy odvetví podľa SK NACE Rev. 2

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Priemyselná produkcia - vývoj z hľadiska podielu jednotlivých odvetví [pm0003ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0004ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0005ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0006ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0007ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v marci 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail