Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v októbri 2022
Print Mail TW FB WA

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v októbri 2022

Posledná aktualizácia: 14.11.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.11.2022

Inflácia sa v októbri priblížila k 15 %, pokračovalo zdražovanie potravín aj pevných palív, pripojil sa rast cien textilu a obuvi

Najvýznamnejšie výdavkové položky slovenských domácností – potraviny s nealko nápojmi a  bývanie s energiami aj v októbri zvyšovali svoj medziročných rast. Z 9 tovarových skupín potravín až 6 prekonalo 20-percentný rast v medziročnom porovnaní. V bývaní pokračoval rast cien za teplo a pevné palivá. Znovu začali rásť aj ceny pohonných hmôt, boli o pätinu vyššie ako pred rokom.

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v októbri 2022 medzimesačne poskočili o 1,2 % a priemerná úroveň zdražovania z mesiaca na mesiac v tomto roku je 1,3 %. Medziročne inflácia od januára minulého roka bez prestávky rastie a momentálne s hodnotou 14,9 % dosahuje najvyššie hodnoty od začiatku milénia.

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (82 kB), alebo vo formáte PNG (106 kB).

Medzimesačný vývoj – október 2022 v porovnaní so septembrom 2022

Medzimesačne rástli ceny v 11 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností). Najväčší vplyv na infláciu mali naďalej rastúce ceny potravín, v októbri medzimesačne zdraželi o 2,5 %, čo bola štvrtá najvyššia hodnota tento rok. Najvýznamnejší vplyv mal najmä rast cien mäsa o 1,7 %, mlieka, syrov, vajec o 3,6 % a zeleniny o 9,7 %. Prvý raz od začiatku roka mierne klesli ceny olejov a tukov o 0,2 % a znížili sa aj ceny ovocia o 2,3 %.

V raste cien pokračovali aj tovary a služby v odbore bývanie a energie, na medzimesačnej úrovni  pokračoval vysoký nárast cien pevných palív o 7,6 % a výraznejší rast zaznamenali aj ceny tepelnej energie o 1,5 %.

Ceny pohonných hmôt po troch mesiacoch mierneho poklesu začali v októbri znovu rásť a spolu s vyššími cenami za nákup dopravných prostriedkov potiahli celý odbor doprava do rastu. Významne zvýšenie dosiahli aj ceny odevov a obuvi o 3,6 %.

Index spotrebiteľských cien sa v októbri oproti septembru zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 1,2 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 1,3 %. 

Medziročný vývoj – október 2022 v porovnaní s októbrom 2021

Zvýšenie cien v medziročnom porovnaní dosiahlo v októbri 2022 hodnotu 14,9 %, čo je stále najvyššia úroveň za posledných viac ako 22 rokov.

Vyššie ceny boli vo všetkých 12 sledovaných výdavkových skupinách (odboroch) domácností, polovica z nich dosiahla rast nad 10 percent. Rekordné hodnoty inflácie za posledné dve dekády sme zaznamenali doteraz až v troch štvrtinách všetkých odborov.

Najväčší vplyv na celkovú infláciu majú dynamicky rastúce ceny v dvoch odboroch - potraviny s nealko nápojmi a bývanie s energiami, ktoré tvoria takmer polovicu výdavkov domácností. Potraviny boli aktuálne medziročne drahšie o 26,8 %, aj nealkoholické nápoje rástli dvojciferným tempom už štvrtý mesiac. Najzásadnejší vplyv z hľadiska tempa zdražovania a váhy vo výdavkoch domácností malo zvýšenie cien chleba a obilnín; mäsa ako aj mlieka, syrov a vajec, ich ceny sa medziročne posunuli nahor od 27 % do 30 %. Spomedzi šiestich potravinových tovarových skupín  najvýraznejší percentuálny rast vykazujú už viac ako pol roka oleje a tuky, aktuálne boli o polovicu drahšie ako pred rokom, ale ich vplyv vo výdavkoch je najmenší. Zelenina bola o štvrtinu drahšia ako v októbri pred rokom.

Výrazný vplyv na infláciu má od začiatku roka zvýšenie cien v odbore bývanie a energie, kde medziročný rast sa už štvrtý mesiac pohybuje nad úrovňou 16 %, v októbri o 16,4 %. Posledných päť mesiacov pod vplyvom približujúcej sa zimnej sezóny v tejto zložke rastú najmä ceny pevných palív, aktuálne sú o 41,5 % vyššie ako pred rokom. Zvýšili sa tiež ceny tepelnej energie na 18,5 %. Imputované nájomné, ktoré je odrazom rastu cien stavebných materiálov, zmiernilo medziročný nárast pod hodnotu 18 %.

Vyššie ceny v odbore doprava dlhodobo podporované najmä drahšími pohonnými hmotami v októbri mierne znížili dynamiku nárastu v porovnaní s minulým rokom na 20,4 %.

Z ostatných odborov si spotrebitelia priplatili aj za noviny, knihy a kancelárske potreby, stravovanie a  ubytovacie služby, osobnú starostlivosť, ale aj za poistenie, odevy a obuv.

Index spotrebiteľských cien sa v októbri 2022 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov 14,6 %, za nízkopríjmové domácnosti o 15,5 %, za domácnosti dôchodcov o 16,4 %.

V súhrne za desať mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 12,2 % (za domácnosti zamestnancov o 12,1 %, za nízkopríjmové domácnosti o 12,4 %, za domácnosti dôchodcov o 13,3 %).

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Pri októbrovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 14,9 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 15,4 % a čistá inflácia hodnotu 12,1 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 1,4 % a čistá inflácia hodnotu 1 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Poznámka: Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 738 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2022. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Výstupy k téme inflácia:

Národná inflácia (CPI):

Údaje o indexoch spotrebiteľských cien (národná inflácia/CPI) sa zverejňujú mesačne 13. až 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia. Ceny sa sledujú na spotrebnom koši, založenom z 738 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb, ktoré sú zatriedené do 12 odborov, 44 skupín a 102 tried podľa klasifikácie COICOP.

Údaje sú dostupné:

Medzinárodne harmonizovaná inflácia v EÚ (HICP):

Údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) v EÚ sa zverejňujú mesačne, niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o údaje zisťované podľa jednotnej metodiky EÚ pre vzájomnú porovnateľnosť inflácie medzi krajinami. Zoznam cien tovarov a služieb (spotrebné koše) sa čiastočne líšia, HICP na rozdiel od národnej inflácie (CPI) neobsahuje „Imputované nájomné“ a vybraté položky veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú odlišnosti vo váhach zložiek vo výdavkoch domácností (v spotrebnom koši).

Údaje nájdete:

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra výdavkov domácností, ktorý prezentuje spotrebný kôš platný pre rok 2022. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne výdavkové skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Poznanie štruktúry výdavkov domácností je nevyhnutnou súčasťou pre zistenie výšky inflácie (rastu cien), pretože určuje váhy výdavkových položiek pre jej výpočet.

Gestor: Riaditeľ odboru cenových štatistík Ing. Štefan Adamec

Ilustračný obrázok - graf
  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v októbri 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail