Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v marci 2022
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v marci 2022

Posledná aktualizácia: 11.05.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 11.05.2022

Stavebníctvo medziročne vzrástlo o 1,9 %, v pluse ho udržal vysoký nárast inžinierskych stavieb

Rast prác na inžinierskych stavbách prekonal 20 %. Práce v zahraničí, ktoré ťahali výkon odvetvia celý minulý rok aktuálne medziročne klesli. Podľa typu prác bola v medziročnom pluse domáca nová výstavba vrátane rekonštrukcií a modernizácií aj opravy a údržba.

Objem stavebných prác v marci 2022 dosiahol celkový objem1) 470,0 mil. eur, stavebná produkcia2) medziročne vzrástla o 1,9 % a bola tretí mesiac za sebou v kladných číslach. V absolútnej hodnote  je to výrazne vyšší objem výkonov ako v posledných piatich rokoch.

Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia oproti predchádzajúcemu mesiacu nižšia o 0,2 %.

Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku sa v porovnaní s marcom 2021 zvýšila o 3,3 % a jej podiel na celkovej produkcii predstavoval vyše 91 %. Obe najvýznamnejšie zložky tuzemskej produkcie  – ako nová výstavba3) tak aj opravy a údržba  – zaznamenali medziročný rast na úrovni do 6 %.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení.


V rámci členenia stavebníctva podľa výrobného zamerania podielovo významnejšia výstavba na budovách síce klesla (o 3,7 %), ale inžinierske stavby, kam patrí najmä výstavba diaľnic, dosiahli  medziročne veľmi vysoký rast až o 23,7 %. Aktuálne tvorili práce na tuzemských inžinierskych stavbách takmer 30,1 % z celkovej stavebnej produkcie.

Celkový výsledok odvetvia v marci 2022 tlmili aj práce v zahraničí, ktoré po 13 mesiacoch rastu výraznejšie klesli  o 10,6 %.

Stavebná produkcia v súhrne za prvý štvrťrok 2022 dosiahla 1,1 mld. eur a medziročne sa zvýšila o 4,9 %. Výkon domácej novej výstavby3) stúpol o 3,5 %, práce na opravách a údržbe sa zvýšili o 2,1 %. Výkon odvetvia zlepšoval aj vysoký rast prác v zahraničí ešte najmä vďaka vyšším hodnotám v prvých dvoch mesiacoch.

 • 1) absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú v stálych cenách (priemer roka 2015)
 • 2) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov
 • 3) nová výstavba - výstavba vrátane rekonštrukcií a modernizácií

 • Zdroj údajov databáza DATAcube:

Výstupy k téme stavebná produkcia

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra stavebnej produkcie v roku 2021, ktorý ilustratívne prezentuje štruktúru produkcie odvetvia (sekcia F SK NACE) za posledný kalendárny rok. Graf je zostavený z predbežných mesačných údajov za 12 mesiacov roka 2021 a bude aktualizovaný po zverejnení definitívnych údajov za rok 2021 v auguste 2022.

Ilustračný obrázok – graf

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v marci 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail