Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v apríli 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v apríli 2021

Posledná aktualizácia: 14.05.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 29.04.2021V apríli sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 22,5 bodu na -25,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok a očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 1,5 bodu.

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zlepšil o 27 bodov na hodnotu -2, najmä vplyvom podnikov uskutočňujúcich výstavbu budov a inžinierske stavby. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 11 % respondentov, jej zníženie uviedlo 17 % a 72 % podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti marcu zlepšilo o 21 bodov na -47. Za viac ako dostatočnú ju označilo 0 % respondentov, za dostatočnú 52 % a pre 48 % odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok nedostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 39 % respondentov finančné obmedzenia, 36 % nedostatočný dopyt, 20 % nedostatok zamestnancov, 16 % poveternostné podmienky a 12 % nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Respondenti ďalej uvádzajú obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu a ich negatívny vplyv na ekonomiku, stratu investorov, zamestnanci pozitívni na COVID-19 a konkurenciu. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 16 % podnikov. Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne zlepšili, konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov sa zvýšilo o 24 bodov na hodnotu -4, predovšetkým vplyvom podnikov uskutočňujúcich výstavbu budov a inžinierske stavby. V nasledujúcich troch mesiacoch zvyšovanie stavu zamestnanosti predpokladá 18 % oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 64 % a so znižovaním ráta 18 % podnikov. Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s marcom zvýšilo o 21 bodov na hodnotu 15. Zvýšenie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 17 % odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 80 % a ich zníženie predpokladá 3 % respondentov.

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 9,7 mesiaca. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami (15,5 mesiacov) a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby (12,5 mesiacov). Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok respondenti so sídlom v Bratislavskom kraji (12,7 mesiacov) a najmenej v Trenčianskom (5,6 mesiacov) a Trnavskom kraji (5,5 mesiacov).


Poznámka: V apríli 2021 sa prieskumu zúčastnilo 284 respondentov, ktorí reprezentujú celé odvetvie stavebníctva. Hodnoty indikátora dôvery v stavebníctve a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické). Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v apríli 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail