Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nové objednávky v priemysle v decembri 2023
Print Mail TW FB WA

Nové objednávky v priemysle v decembri 2023

Posledná aktualizácia: 16.02.2024
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 16.02.2024

Decembrové objednávky v priemysle sa vrátili k rastu

Hodnota nových objednávok v priemysle v decembri 2023 medziročne vzrástla o 3,5 % a dosiahla objem1) 5,09 mld. eur. Za celý rok 2023 dosiahla kumulovaný medziročný rast o 3,9 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky medzimesačne zvýšili o 14,3 %.2)

Nové objednávky v priemysle začali v decembri opäť rásť po jednomesačnom medziročnom poklese. Objem stúpol v polovici z 12 sledovaných odvetví priemyslu.

Objednávky sa medziročne zvýšili najmä vo výrobe papiera a papierových výrobkov,  výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov a vo výrobe odevov. Objednávky klesli medziročne najviac vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov, výrobe chemikálií a chemických produktov a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov.


 • 1) absolútne údaje za vybrané divízie SK NACE Rev. 2 sú zisťované v bežných cenách, indexy sú počítané z údajov v stálych cenách (december 2015 = 100)
 • 2) údaje sú sezónne očistené programom JDemetra+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu
 • Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Nové objednávky SK NACE Rev. 2 - mesačne [pm0002ms]
 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nové objednávky v priemysle v decembri 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail