Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2021

Posledná aktualizácia: 24.05.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Cestovný ruch
Dátum publikovania: 24.05.2021

V marci mali hotely a penzióny len 34-tisíc hostí, pred dvoma rokmi to bolo za rovnaký mesiac 434-tisíc návštevníkov

V marci navštívilo ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku 34-tisíc osôb, čo bola štvrtina počtu oproti marcu minulého roka, ktorý bol prvým mesiacom pandémie na Slovensku. V porovnaní s marcom 2019, teda so situáciou pred pandémiou, to bola len necelá desatina návštevníkov. Medzimesačne sa návštevnosť mierne zvýšila, pribudli aj cudzinci.

Služby ubytovania v rámci cestovného ruchu využilo v marci tohto roka 34-tisíc osôb, návštevnosť v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa síce zvýšila o 15,8 %, naďalej však pretrvával vysoký medziročný prepad na úrovni 78 %. Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach 148,5 tisíca nocí (medziročný pokles o 71 %).

Vývoj počtu návštevníkov v SR - Graf

K zmierneniu dynamiky prepadu počtu hostí aj prenocovaní z hodnôt na úrovni 90 % v minulých mesiacoch došlo predovšetkým preto, že medziročné porovnania sa od marca realizujú už s obdobím zasiahnutým pandémiou v marci 2020. Počet návštevníkov hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu dosiahol v marci pred rokom 152-tisíc osôb a 516-tisíc prenocovaní, pred dvoma rokmi (v marci 2019) to bolo ešte 434-tisíc návštevníkov a 1,2 milióna prenocovaní.

Návštevnosť v SR tvorili v mesiaci marec najmä domáci turisti, ich počet sa medziročne znížil o 72,1 % na 28-tisíc osôb. Z celkového počtu ubytovaných návštevníkov predstavovali 82,5 % podiel. Najviac domácich turistov navštívilo v marci Bratislavský kraj (7,1 tisíca osôb) a Žilinský kraj (4,8 tisíca osôb).

Naďalej pretrváva výraznejší prepad zahraničných hostí

Súčasne ubytovacie zariadenia  navštívilo 6-tisíc zahraničných návštevníkov, čo bolo medziročne menej o 88,4 %. Marcová návštevnosť cudzincov v predchádzajúcom roku už bola poznamenaná pandémiou, preto v SR prenocovalo len 51-tisíc osôb, avšak rok pred pandémiou (marec 2019) ich počet prevyšoval 155 tis. osôb. Pozitívne je, že v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet cudzincov o 13,6 % vzrástol.

V prvom štvrťroku 2021 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu takmer 90-tisíc návštevníkov, čo predstavovalo medziročný pokles o 91,7 %. Počet domácich návštevníkov bol nižší o 89,5 % a počet cudzincov o 95,7 %.

Ku koncu  prvého štvrťroka poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku 4 605 ubytovacích zariadení. Ich počet sa medziročne zvýšil o 140 objektov na základe aktualizácie štatistického registra ubytovacích zariadení obcami. K dispozícii bolo 71,1 tisíca izieb so 186,3 tisíca lôžkami (z toho 167,9 tisíca stálych lôžok). Počet izieb sa znížil o 776 a počet lôžok o 1,6 tisíca. Čisté využitie stálych lôžok pokleslo v prvom štvrťroku na 6,8 %, využitie izieb na 9,2 %.

Štvrťročné tržby ubytovateľov klesli o 90 %

Ubytovacie zariadenia dosiahli v prvom štvrťroku 2021 tržby v hodnote 9,6 milióna eur, čo bolo len 10 % z tržieb v rovnakom období predchádzajúceho roka. Tržby od zahraničných návštevníkov tvorili v SR v prvom štvrťroku len 19,6 % podiel na celkových tržbách ubytovateľov. V súhrne cudzinci priniesli tržby v objeme 1,9 milióna eur a oproti minulému roku klesli o 95,2 %. Tržby domácich návštevníkov predstavovali 7,7 milióna eur, čo tvorilo 80,4 % z celkových tržieb ubytovacích zariadení.

Spomedzi krajov dosiahli najvyššie tržby ubytovacie zariadenia v Žilinskom (2,4 milióna eur) a v Bratislavskom a Trnavskom kraji (zhodne 1,6 milióna eur). Najnižšie tržby mali ubytovacie zariadenia v Nitrianskom (385-tisíc eur) a v Košickom kraji (565-tisíc eur).


Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení ŠÚ SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail