Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v septembri 2023
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v septembri 2023

Posledná aktualizácia: 13.11.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 13.11.2023

Septembrová stavebná produkcia si udržala rast, najrýchlejšie napredovali práce na inžinierskej výstavbe

Stavebná produkcia v septembri medziročne vzrástla a dokonca zrýchlila svoj rast. Napredovala najmä nová výstavba vrátane rekonštrukcií a modernizácií. Z hľadiska výrobného zamerania sa naďalej darilo prácam na inžinierskych stavbách s rastom o takmer 20 %. Naopak, dominantná výstavba budov bola stále medziročne nižšia, tempo jej poklesu však výrazne spomalilo.

Stavebná produkcia1) v septembri 2023 dosiahla 720 mil. eur. a medziročne narástla o 6 %2). Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa v porovnaní s augustom 2023 zvýšila o 2,4 %.

Stavebné firmy v tuzemsku realizovali viac ako 90 % z celkovej produkcie odvetvia. Domáca produkcia stavebných firiem zostala v medziročnom raste už piaty mesiac po sebe. V septembri 2023 bola hodnota jej rastu 5,3 %. Celkový rast domácej výstavby ovplyvnila rozhodujúca nová výstavba3) s medziročným zvýšením o 8,9 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (109 kB), alebo vo formáte PNG (146 kB).


Z hľadiska výrobného zamerania práce na inžinierskych stavbách (vrátane výstavby ciest a diaľnic) rástli už posledných 6 mesiacov. Ich objem bol v septembri 2023 medziročne vyšší o takmer pätinu. Naopak, podielovo významnejšia výstavba budov nedosiahla úroveň rovnakého mesiaca minulého roka už siedmy mesiac v rade a aktuálne bola nižšia o 2,1 %.

Práce stavebných firiem vykonané v zahraničí, ktoré však netvoria ani desatinu celej produkcie stavebníctva, po troch mesiacoch poklesu opäť rástli, medziročne o 11,2 %,.

V súhrne za deväť mesiacov roka 2023 produkcia stavebníctva mala objem takmer 5 mld. eur a v stálych cenách medziročne vzrástla o 1,7 %. Rástla iba tuzemská nová výstavba o 6,8 %, menšie opravy a údržba sa znížili o 6,5 %.

V členení podľa výrobného zamerania od januára do septembra tohto roka medziročný nárast o 19,2 % vykázala stavebná produkcia realizovaná na inžinierskych stavbách, avšak dominantná výstavba budov skončila v mínuse o 4,7 %.

Objem stavebných prác v zahraničí bol v súhrne deviatich mesiacov nižší o 3,5 %.


 • 1) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov, absolútne údaje sú v bežných cenách
 • 2) indexy sú v stálych cenách (priemer roka 2015) a sú predbežné
 • 3) nová výstavba - výstavba vrátane rekonštrukcií a modernizácií

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Výstupy k téme stavebná produkcia

Mesačné dáta o stavebnej produkcii sú zverejňované mesačne do 40 dní po skončení referenčného obdobia, absolútne hodnoty aj indexy sú predbežné a spresňujú sa štvrťročne nasledujúci mesiac po skončení štvrťroka, viac v Metodike.

Rozšírené mesačné údaje v podrobnejšej štruktúre k téme stavebná produkcia sú dostupné v databáze DATAcube. v kapitole 4. Odvetvové štatistiky / 4.3.1 Stavebná produkcia a tržby.

Celoročné údaje o vývoji stavebníctva sú v databáze DATAcube. v kapitole v kapitole 4.3-Stavebníctvo a tiež v publikácii Ročenka stavebníctva SR 2022, ktorá sa nachádza v Katalógu publikácií.

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra stavebnej produkcie v roku 2022, ktorý ilustratívne prezentuje štruktúru produkcie odvetvia (sekcia F SK NACE) za posledný kalendárny rok. Graf je zostavený z definitívnych údajov za rok 2022.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (113 kB), alebo vo formáte PNG (41 kB).

 

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v septembri 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail