Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien vo februári 2019

Vývoj spotrebiteľských cien vo februári 2019

Posledná aktualizácia: 14.03.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.03.2019

Spotrebiteľské ceny vo februári v porovnaní s januárom v úhrne vzrástli o 0,2 %. Zvýšili sa ceny v odboroch doprava o 1,1 %; reštaurácie a hotely o 0,6 %; zdravotníctvo o 0,5 %; alkoholické nápoje a tabak o 0,4 %; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá; rekreácia a kultúra zhodne o 0,2 %; potraviny a nealkoholické nápoje; rozličné tovary a služby zhodne o 0,1 %. Klesli ceny odevov a obuvi o 0,9 %. Na januárovej úrovni zostali ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti; pošty a spoje; vzdelávanie.

Vyššie ceny potravín o 0,3 % ovplyvnilo zvýšenie cien zeleniny (vrátane zemiakov) o 7,9 %; ovocia o 1,4 %; rýb o 0,5 %; mäsa o 0,2 %. Klesli ceny olejov a tukov o 1,7 %; chleba a obilnín o 1,5 %; cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 1 %;  mlieka, syrov a vajec o 0,9 %. Znížili sa ceny nealkoholických nápojov o 1,5 % (klesli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 3 %, vzrástli ceny kávy, čaju a kakaa o 0,6 %).

Na rast cien zeleniny vplývali vyššie ceny papriky o 30,5 %, bielej kapusty o 23,1 %, šalátových uhoriek o 12,8 %, petržlenu o 11,3 %, cibule o 11,1 %, zeleru o 11 %, paradajok o 9,6 %, zemiakov o 6,6 %, karotky o 3,9 %. Klesli ceny cesnaku o 2 %, karfiolu o 0,6 %. Zvýšenie cien ovocia ovplyvnili vyššie ceny mandarínok o 25 %, citrónov o 4,2 %, jabĺk o 4,1 %. Znížili sa ceny pomarančov o 8 %, stolového hrozna o 6,4 %, banánov o 3,7 %, kiwi o 2,2 %. Rast cien mäsa spôsobilo zvýšenie cien údenín o 0,8 %, hovädzieho mäsa, hydiny zhodne o 0,3 %. Klesli ceny bravčového mäsa o 1 %.  

Zvýšenie cien v odbore alkoholické nápoje a tabak spôsobili vyššie ceny tabaku o 0,8 %; alkoholických nápojov o 0,1 % (vzrástli ceny piva o 1,3 %, destilátov o 0,6 %, klesli ceny vína o 2,4 %). 

Nižšie ceny v odbore odevy a obuv ovplyvnilo zníženie cien obuvi o 1 %; odievania o 0,8 %.  

Rast cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá ovplyvnili vyššie ceny zberu smetí o 1,6 %; služieb na údržbu a opravu obydlia o 0,8 %; materiálov na údržbu a opravu obydlia; ostatných služieb týkajúcich sa obydlia zhodne o 0,5 %; pevných palív o 0,2 %; imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov; tepelnej energie zhodne o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; dodávky vody; odvádzania odpadových vôd; elektriny; plynu.

V odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti sa zvýšili ceny bytových textílií o 0,9 %; výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť o 0,4 %; nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín o 0,3 %. Znížili sa ceny nástrojov a náradia pre dom a záhradu; tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti zhodne o 0,3 %; domácich spotrebičov o 0,1 %. 

Zvýšenie cien v odbore zdravotníctvo ovplyvnil rast cien zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení (farmaceutických výrobkov o 0,5 %, terapeutických pomôcok a zariadení o 0,3 %, ostatných zdravotníckych výrobkov o 0,1 %); nemocničných služieb zhodne o 0,5 %; ambulantných služieb o 0,3 % (služieb stredného zdravotníckeho personálu o 1 %, lekárskych služieb o 0,6 %, služieb zubných lekárov o 0,2 %).

Na rast cien v doprave vplývali vyššie ceny prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 1,9 % (palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 2,4 %, ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy o 0,4 %, údržby a opráv o 0,3 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,2 %); dopravných služieb o 0,5 % (leteckej osobnej dopravy o 4,3 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy, ostatných zakúpených dopravných služieb); nákupu dopravných prostriedkov o 0,1 % (nových motorových vozidiel o 0,1 %).

V odbore pošty a spoje na januárovej úrovni zostali ceny poštových; telefónnych služieb. Zvýšili sa ceny telefónnych zariadení o 0,1 %.

Na zvýšenie cien v odbore rekreácia a kultúra vplývali vyššie ceny ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje; organizovaných dovolenkových zájazdov zhodne o 0,4 %; rekreačných služieb a kultúry o 0,3 %; novín, kníh a kancelárskych potrieb o 0,2 %; audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,1 %. Nezmenili sa ceny ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá.

V odbore vzdelávanie na úrovni minulého mesiaca zostali ceny predprimárneho, primárneho; sekundárneho; terciárneho vzdelávania; vzdelávania nedefinovateľného podľa úrovne.

Vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely spôsobil rast cien stravovacích služieb o 0,7 % (v reštauráciách, v kaviarňach o 0,7 %, v závodných jedálňach o 0,5 %, úhrada za stravu v jedálňach pre dôchodcov o 0,4 %). Klesli ceny ubytovacích služieb o 0,1 %.

Rast cien v odbore rozličné tovary a služby ovplyvnili vyššie ceny ostatných služieb inde neklasifikovaných o 0,7 %; sociálnej ochrany o 0,4 % (vzrástla úhrada v dennom stacionári o 0,6 %, úhrada v zariadení sociálnych služieb o 0,5 %, poplatok v súkromných detských jasliach o 0,1 %, klesla úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby o 0,1 %); osobných doplnkov inde neklasifikovaných o 0,1 %. Nezmenili sa ceny osobnej starostlivosti; poistenia (vzrástli ceny poistenia v súvislosti s bývaním o 0,2 %); finančných služieb inde neklasifikovaných.

Vo februári 2019 v porovnaní s februárom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,3 %. Vzrástli ceny v odboroch bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 4,2 %; reštaurácie a hotely o 3,8 %; rozličné tovary a služby o 3 %; potraviny a nealkoholické nápoje o 2,5 %; alkoholické nápoje a tabak o 2,4 %; zdravotníctvo o 2 %; odevy a obuv o 1,6 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,3 %; vzdelávanie o 0,9 %; pošty a spoje o 0,8 %; rekreácia a kultúra o 0,6 %. Klesli ceny v doprave o 2,2 %.

V priemere za dva mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,2 %.

Index spotrebiteľských cien vo februári oproti januáru vzrástol v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 %.

Index spotrebiteľských cien sa vo  februári 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,2 %, domácnosti dôchodcov o 2,7 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,4 %.

V priemere za dva mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,2 %, domácnosti dôchodcov o 2,6 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,3 %. 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien vo februári 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail