Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v januári 2019

Priemyselná produkcia v januári 2019

Posledná aktualizácia: 11.03.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 11.03.2019

Priemyselná produkcia (PP) v januári 2019 medziročne vzrástla o 7,2 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 7,9 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,5 % a v ťažbe a dobývaní o 2,4 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 38,1 %, výroba strojov a zariadení inde nezaradených o 22,7 %, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,5 %, výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 6,7 % a výroba elektrických zariadení o 5,5 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 7 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 7,2 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 9,9 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 9,7 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 15,3 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s januárom 2018 zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 28,7 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 2,4 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 2 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 11,5 % a výroba pre medzispotrebu o 6,3 %.  

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v januári 2019 oproti decembru 2018 zvýšila o 1,1 %.


Poznámka: predbežné údaje; priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v januári 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 zhodný.
p. b.  percentuálny bod

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v januári 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail