Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 2. štvrťroku 2019

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 2. štvrťroku 2019

Posledná aktualizácia: 14.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Náklady práce
Dátum publikovania: 06.09.2019

 

 Priemerná nominálna mzda rástla najrýchlejšie za jedenásť rokov, medziročne o 9,7 %

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v 2. štvrťroku 2019 hodnotu 1 101 eur a v porovnaní s 2. štvrťrokom predchádzajúceho roka sa zvýšila o 9,7 %. Je to najvyšší medziročný rast priemernej mzdy od prvého štvrťroka 2008.

Po zohľadnení miery inflácie rast reálnej mzdy dosiahol 7 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2019 vzrástla o 2,9 %.Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 2. štvrťroku 2019

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy - a to nad úrovňou 1 890 eur bola v odvetviach finančné a poisťovacie činnosti, informácie a komunikácia ako aj dodávka elektriny, plynu a pary. V jedenástich odvetviach však bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali už tradične zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (657 eur), či v stavebníctve (740 eur).

Medziročne mzda vzrástla vo všetkých odvetviach, relatívne najrýchlejšie vo verejnej správe a obrane (o 20,3 %), v oblasti dodávky elektriny, plynu a pary (o 16,7 %), ubytovacích a stravovacích službách (o 15,9 %) a v umení, zábave a rekreácii (o 14,3 %). Vysoké prírastky zaznamenali aj mzdy v oblasti vzdelávania a v odvetví zdravotníctvo a sociálna pomoc (zhodne o 12,6 %).

Okrem Bratislavského ďalšie dva kraje nad úrovňou 1 000 eur

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1 368 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 832 eur v Prešovskom kraji do 1 033 eur v Trnavskom a Košickom kraji.

Vo všetkých krajoch bolo tempo rastu priemernej mzdy vysoké, v troch krajoch SR zaznamenal nominálny rast úroveň nad 10 % a to v Banskobystrickom kraji (o 11,3 %), v Košickom kraji (o 11 %) a Nitrianskom kraji (o 10,4 %). Pre Banskobystrický región sú to historicky najvyššie medziročné rasty miezd od roku 2005 (odkedy sa zverejňujú údaje za jednotlivé štvrťroky). Košický a Nitriansky kraj mali v priebehu tohto obdobia len raz vyšší rast ako v aktuálnom období, v období pred krízou (Košický kraj v 1. štvrťroku 2005 a Nitriansky kraj v 1. štvrťroku 2008).

Súčasne náskok Bratislavského kraja v absolútnej hodnote mzdy je tak vysoký, že aj napriek nižšiemu relatívnemu rastu oproti väčšine ostatných krajov dosiahol tento región najvyšší prírastok v absolútnej hodnote (o 110 eur).


V 1. polroku 2019 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hos­po­dár­stve hodnotu 1 062 eur. Medziročne sa zvýšila o 8,4 %, reálna mzda vzrástla o 5,8 %. Rast nominálnej mzdy bol o 2 p. b. rýchlejší ako v rovnakom období minulého roka.

 

Poznámka: podľa štvrťročného štatistického výkazníctva; bez podnikateľských príjmov, údaje sú upravené o štatistický odhad neevidovanej mzdy zamestnancov u živnostníkov
p. b. percentuálny bod
Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube. [pr0204qs, pr0205qs]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 2. štvrťroku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail