Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v decembri a za rok 2019

Vývoj zahraničného obchodu v decembri a za rok 2019

Posledná aktualizácia: 07.02.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 07.02.2020

 

 


decembri 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 954,4 mil. eur, pri medziročnom raste o 4,9 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 1,4 % na 5 978,7 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 24,3 mil. eur (o 192,9 mil. eur nižší deficit ako v rovnakom období roku 2018).

Za rok 2019 sa v porovnaní s rokom 2018 zvýšil celkový vývoz tovaru o 1,9 % na 80 630,3 mil. eur a celkový dovoz o 3,5 % na 79 514,7 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 115,6 mil. eur (o 1 193,9 mil. eur nižšie ako v rovnakom období roku 2018).

Vývoz do členských štátov EÚ v roku 2019 oproti roku 2018 vzrástol o 1,2 % a z celkového vývozu tvoril podiel 84,4 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,3 % a medziročne vzrástol o 4,8 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v roku 2019 oproti roku 2018 vzrástol o 5,7 % a z celkového vývozu tvoril podiel 15,6 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 32,7 %  a medziročne vzrástol o 0,8 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62,9 % na celkovom vývoze a 50,6 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov v decembri 2019 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 6 886,9 mil. eur, pri medziročnom raste o 1,4 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 1,6 % na 6 644,2 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 242,7 mil. eur (o 200,5 mil. eur vyššie ako v decembri 2018).


Poznámka: údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 10. marca 2020. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.
Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v decembri a za rok 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail