Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stav obyvateľstva v SR k 31. marcu 2022
Print Mail TW FB WA

Stav obyvateľstva v SR k 31. marcu 2022

Posledná aktualizácia: 03.08.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Obyvateľstvo a migrácia
Dátum publikovania: 03.08.2022

K 31. marcu 2022 mala Slovenská republika 5 431 306 obyvateľov.

V 1. štvrťroku 2022 sa v Slovenskej republike narodilo 12 685 živých detí a zomrelo 16 481 osôb. Prirodzený úbytok obyvateľstva tak predstavoval 3 796 osôb.

Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 390 osôb (prisťahovalo sa 1 163 a vysťahovalo sa 773 osôb) .

Celkový úbytok obyvateľstva Slovenska bol 3 406 osôb.

Údaje sú predbežné, prezentované podľa obdobia štatistického spracovania.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stav obyvateľstva v SR k 31. marcu 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail