Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2023
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2023

Posledná aktualizácia: 08.11.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 08.11.2023

Pokles maloobchodných tržieb pokračoval aj v septembri, v dvojcifernom mínuse skončila viac ako polovica odvetvia

Tržby v takmer celom maloobchode zaostávali za úrovňou minulého roka, pokles zaznamenalo až 8 z 9 zložiek. Významne sa znížili hlavne v špecializovaných predajniach, ale aj nešpecializované hyper a supermarkety v prepočte na stále ceny utŕžili menej ako vlani. Tržby vzrástli v predaji a oprave motorových vozidiel a v reštauráciách a pohostinstvách.

Tržby v maloobchode1) aj počas septembra 2023 nedosiahli minuloročné hodnoty. Ich medziročný pokles pretrvával už 8 mesiacov v rade, aktuálne dosiahol 5,4 % a bol vyšší ako v predchádzajúcich troch mesiacoch. Z 9 sledovaných zložiek maloobchodu malo 8 tržby nižšie ako v septembri 2022, a až 5 z nich zaznamenalo dokonca dvojciferný prepad.

Negatívnu bilanciu odvetvia najviac ovplyvnil pokles tržieb o 16,7 % v špecializovaných predajniach s tovarom pre domácnosť, kam patria hobymarkety, predajne nábytku a spotrebnej elektroniky, zníženie  tržieb o takmer 8 % v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom napríklad obuvou, textilom alebo drogériou, ale aj o 12 % medziročne nižšie tržby v predaji mimo predajní vrátane zásielkového predaja. K lepšiemu výsledku neprispeli ani z hľadiska objemu tržieb podielovo najvýznamnejšie nešpecializované predajne hyper a supermarketov, ich tržby sa medziročne znížili o 3 %.

Záporný výsledok maloobchodu zmierňoval iba štvrtinový rast tržieb predajní pohonných látok. Avšak tento výsledok bol významne ovplyvnený rozšírením počtu spravodajských jednotiek od začiatku roka 2023 po preklasifikovaní ich hlavnej činnosti do maloobchodu.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (137 kB), alebo vo formáte PNG (138 kB).

Medziročný vývoj ostatných zložiek obchodu v septembri 2023

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov1) sa medziročne zvýšili o 13,6 %. Ich rast vykázali všetky jeho zložky, pričom dynamickejšie rástli v predaji motorových vozidiel o 16 % a tiež v oprave a údržbe o 18,5 %. Úroveň septembra 2022 prekonali aj tržby reštaurácií a pohostinstiev1) o 11,3 %. Veľkoobchod2) mal tržby medziročne nižšie už siedmy mesiac po sebe, v septembri sa tempo poklesu ešte zrýchlilo, a to až na 8,5 %. Klesli aj tržby v ubytovaní1) o 6 %.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (106 kB), alebo vo formáte PNG (149 kB).

Medzimesačný vývoj v septembri 2023 v porovnaní s augustom 2023

Tržby za september3) v porovnaní s augustom rástli iba v predaji a oprave motorových vozidiel, aj to iba mierne o 1,1 %. Tržby ostatných zložiek vnútorného obchodu skončili v mínuse. Medziročne najviac, až o pätinu, poklesli tržby v ubytovaní, o 4,8 % v reštauráciách a pohostinstvách, v maloobchode o 2,2 % a vo veľkoobchode o 1,8 %.

Súhrnný vývoj za rok 2023

V súhrne za deväť mesiacov 2023 tržby rástli v predaji a oprave motorových vozidiel1) o 17,2 %, v ubytovaní1) sa zvýšili o 18,8 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev1) o 12 %. Medziročne nižšie tržby zaevidoval maloobchod1) o 5,2 % a veľkoobchod2) o 3,8 %.

  Údaje sú z mesačného zisťovania.

 • 1) indexy sú počítané v stálych cenách (k priemeru roka 2015) za predaj a opravu motorových vozidiel, maloobchod, ubytovanie a činnosti reštaurácií a pohostinstiev
 • 2) indexy sú počítané v bežných cenách za veľkoobchod
 • 3) zo sezónne upravených údajov

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Výstupy k téme tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode:

Štatistický úrad SR zverejňuje tržby vo vnútornom obchode aj v absolútnych hodnotách, vždy štvrťročne, približne 70 dní po skončení uvedeného štvrťroka, v databáze DATAcube. v tabuľke ob2008qs. Údaje  sú spracované z mesačných štatistických výkazov a spresnené na základe spracovania štvrťročných výkazov (viac v metodike).

Údaje za 2. Q 2023 boli zverejnené 13. septembra 2023.

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Tržby v maloobchode v roku 2022, ktorý ilustratívne prezentuje podiely tržieb za vlastné výkony a tovar jednotlivých činností maloobchodu (divízia 47 SK NACE). Graf je zostavený z definitívnych mesačných údajov za 12 mesiacov roka 2022.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (94 kB), alebo vo formáte PNG (190 kB).

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail