Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v službách vo februári 2019

Konjunkturálny prieskum v službách vo februári 2019

Posledná aktualizácia: 28.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 28.02.2019

Indikátor dôvery v službách vo februári klesol, jeho hodnota sa v porovnaní s minulomesačným prieskumom znížila o 1,3 percentuálnych bodov a dosiahla úroveň -1,3. Vývoj indikátora bol ovplyvnený nepriaznivými hodnoteniami dopytu za posledné tri mesiace, pričom očakávaný dopyt a podnikateľskú situáciu hodnotili respondenti pozitívne.  

Podnikateľská situácia za posledné tri mesiace sa v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom zlepšila, konjunkturálne saldo (zo sezónne očistených údajov) vzrástlo o 3 body a dosiahlo úroveň mínus 7. Zlepšenie podnikateľskej situácie pociťuje 16 % respondentov (o 1 % viac ako v januári), zhoršenie uviedlo 21 % firiem (o 1 % viac) a 63 % podnikov (o 2 % menej) malo stabilizovaný vývoj. Pozitívny trend sa prejavil najmä v oblasti ubytovacích a stravovacích službách, v doprave a skladovaní a tiež v ostatných činnostiach; naopak negatívne hodnotenia prevládali najmä v oblasti informácií a komunikácii, v umení, zábave a rekreácii, ako aj vo finančných a poisťovacích činnostiach. Dopyt po službách za posledné tri mesiace (-27) klesol oproti minulomesačnému prieskumu o 10 bodov. Zhoršenie dopytu avizovali najviac v oblasti finančných a poisťovacích činnostiach, v informáciách a komunikácii a tiež v oblasti nehnuteľností; vyšší dopyt mali najmä v ubytovacích a stravovacích službách a v ostatných činnostiach. Očakávaný vývoj dopytu po službách v nasledujúcich troch mesiacoch hodnotili respondenti pozitívnejšie ako v januárovom prieskume, konjunkturálne saldo po očistení od vplyvu sezónnosti (30) vzrástlo o 3 body. S vyšším dopytom rátajú najmä v oblasti nehnuteľností, vo finančných a poisťovacích činnostiach a v odborných a vedeckých činnostiach; naopak nižší dopyt očakávajú najmä v ostatných činnostiach, v administratívnych a podporných činnostiach, v oblasti informácií a komunikácie. Počet zamestnancov v posledných troch mesiacoch zvyšovalo 11 % podnikov (o 4 p.b. menej ako v januári), znižovanie uviedlo 44 % podnikov (o 4 p.b. viac), stabilizovaný vývoj malo 45 % podnikov (nezmenený stav). Výsledné saldo po očistení od vplyvu sezónnosti (mínus 37) sa oproti minulému mesiacu znížilo o 13 bodov, čo naznačuje zhoršenie situácie v oblasti zamestnanosti. V posledných troch mesiacoch sa počty zamestnancov znižovali najmä v administratívnych a podporných službách a v ostatných činnostiach; nárast zamestnancov bol evidovaný najmä v ubytovacích a stravovacích službách a v činnostiach v oblasti nehnuteľností. Vo vývoji zamestnanosti v nasledujúcich troch mesiacoch sa očakáva zhoršenie,  konjunkturálne saldo (mínus 4) sa oproti januárovému prieskumu znížilo o 6 bodov. Znižovať stavy zamestnancov plánujú najmä v ubytovacích a stravovacích službách, v ostatných činnostiach a v odborných, vedeckých a technických činnostiach; naopak zvýšiť počet zamestnancov chcú najmä v doprave a skladovaní, v umení, zábave a rekreácií a v oblasti nehnuteľností. Konjunkturálne saldo očakávaných cien služieb v najbližších troch mesiacoch (17) sa oproti minulému obdobiu zvýšilo o 2 body, pričom o zvyšovaní cien uvažuje 20 % firiem (o 10 % menej ako v predchádzajúcom prieskume), so znižovaním cien ráta 5 % podnikov (o 2 % menej ako v januári). Väčšina firiem (75 %) predpokladá stabilizovaný vývoj. Obmedzujúce faktory pri realizácii podnikateľských zámerov nepociťuje 35 % firiem. Najvýznamnejšími faktormi, ktoré obmedzovali podnikateľské zámery v službách, boli nedostatočný dopyt (31 %), finančné obmedzenia (21 %), nedostatok zamestnancov (20 %) a iné bariéry (17 %), v rámci ktorých respondenti najčastejšie uvádzali: nepriaznivé podnikateľské prostredie pre malé a stredné firmy, časté zmeny legislatívy, nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, zvyšovanie minimálnej mzdy, veľká konkurencia, korupcia a byrokracia. Podľa vyjadrenia respondentov sa kapacity v službách vo februári využívali na 95 %.


Pozámka: * Vo februári 2019 sa prieskumu zúčastnilo 380 respondentov, ktorí reprezentujú celý sektor trhových služieb.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v službách vo februári 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail