Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nové objednávky v priemysle v decembri 2019

Nové objednávky v priemysle v decembri 2019

Posledná aktualizácia: 14.02.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 14.02.2020

Po zohľadnení sezónnych vplyvov nové objednávky v priemysle sa v decembri 2019 oproti novembru 2019 znížili o 0,9 %.1)             

decembri 2019 dosiahli nové objednávky v priemysle objem 3 681,4 mil. eur. V porovnaní s decembrom 2018 klesli o 9,4 %.  


Poznámka: predbežné výsledky; absolútne údaje sú zisťované za vybrané divízie podľa SK NACE Rev. 2 v bežných cenách, indexy sú počítané z údajov v stálych cenách (december 2015 = 100)
1) údaje sú sezónne očistené programom JDemetra+   a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nové objednávky v priemysle v decembri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail