Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v auguste 2023
Print Mail TW FB WA

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v auguste 2023

Posledná aktualizácia: 15.11.2023
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.09.2023

Inflácia naďalej klesá, v auguste sa dostala na hodnotu 8,9 %

V tomto roku medzimesačne prvýkrát zlacneli všetky potravinové položky, najmä sezónna zelenina a ovocie, no výrazné zdraženie pohonných látok v auguste tento pokles vyvážilo. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb si tak v auguste zachovali priemernú júlovú úroveň. Medziročne pokračovalo ďalšie spomaľovanie tempa rastu cien potravín na hodnotu 13,6 %.

Krivka medziročnej inflácie je od marca tohto roku v zostupnej fáze. Aktuálne sa pod vplyvom spomalenia rastu cien potravín a nákladov na bývanie dostala na hodnotu 8,9 %, čo je najnižšia hodnota od februára 2022. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v priemere nemenili, hoci pohyb cien nadol nastal v polovici z 12 hlavných výdavkových skupín domácností.

Stiahnite si statický graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (85 kB), alebo vo formáte PNG (135 kB).

Medzimesačný vývoj – august 2023 v porovnaní s júlom 2023

Nezmenená priemerná výška cenovej hladiny tovarov a služieb v auguste na úrovni minulého mesiaca bola výsledkom poklesu cien v 6 z 12 hlavných sledovaných odborov (výdavkových skupín domácností), ktorý na strane druhej vykompenzoval najmä výrazný medzimesačný rast cien pohonných látok.

Najväčší vplyv ťahajúci medzimesačnú infláciu smerom nadol mali v auguste potraviny, ktorých ceny klesli v priemere o 1,1 %. K zníženiu cien, ktoré bolo celkovo najvýznamnejšie za posledné tri roky, došlo vo všetkých deviatich sledovaných potravinových položkách. Predovšetkým však zlacneli ceny zeleniny o 4,6 %, ovocia o 2,8 %, mlieka, syrov a vajec o 0,8 % (ovplyvnené poklesom cien vajec), chleba a obilnín o 0,9 %, ale aj mäsa o 0,2 %, olejov a tukov o 1,1 %, cukru a cukroviniek o 0,9 %.

Spomedzi ďalších výdavkových skupín, ktoré zaznamenali pokles cien, mali podstatnejší vplyv na medzimesačnú infláciu nižšie ceny v odbore bývanie a energie, najmä zlacnenie imputovaného nájomného o 0,5 % (pokles cien stavebných materiálov) a pevných palív o 1,7 %.

K znižovaniu priemernej cenovej úrovne v auguste prispeli tiež nižšie ceny minerálnych vôd a štiav, piva, vína a sezónne výpredaje obuvi.

Opačný, rastový trend zaznamenali najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s júlom zdraželi o 7,3 % a dorovnali tak významnejší pokles cien potravín. Vyššie ceny však august priniesol napríklad aj pri farmaceutických výrobkoch, ambulantných, stravovacích a ubytovacích službách. Drahšie boli aj organizované dovolenkové zájazdy a poistenie súvisiace s dopravou.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste oproti júlu zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,1 %, v nízkopríjmových domácnostiach sa nezmenil a v domácnostiach dôchodcov klesol o 0,2 %.

Medziročný vývoj – august 2023 v porovnaní s augustom 2022

Opätovné, v poradí už šieste spomalenie tempa rastu celkovej inflácie na aktuálnych 8,9 % sprevádzali medziročné rasty všetkých 12 odborov (výdavkových skupín domácností), v 5 z nich pritom ešte stále dvojciferné. V 7 výdavkových skupinách zdražovanie zmiernilo svoje tempo. Najväčší vplyv na celkovú infláciu majú stále dve najvýznamnejšie položky vo výdavkoch domácností - potraviny s nealko nápojmibývanie a energie.

Dynamika rastu cien potravín spomaľovala už piaty mesiac, v auguste boli medziročne drahšie o 13,6 %. Tempo zdražovania poľavilo vo všetkých 9 zložkách. Rast cien nad 20 % zostal už iba pri položke cukor, džem a cukrovinky. Ďalší pokles zaznamenali ceny olejov a tukov, ktorých medziročné zníženie o 6,8 % bolo spôsobné predovšetkým ich prudkým zdražením v minulom roku.

Rast cien v odbore bývanie a energie sa utlmil a klesol na úroveň 7,3 %, nižšia hodnota bola iba koncom roka 2021. Nad úrovňou 20 % sa však stále držali ceny pevných palív, tepelnej energie na 17 %, ceny údržby a opravy obydlia klesli na 15 %.

Výraznejšiemu poklesu celkovej inflácie bránilo tiež zdražovanie v reštauráciách a hoteloch, zdravotníctve a vo vzdelávaní. Najvýznamnejšie boli posuny cien nahor pri farmaceutických výrobkoch a ambulantných službách, z toho najmä pri službách zubných lekárov, ktoré sa opäť priblížili k medziročnému navýšeniu o 20 %. Tovary a služby na bežnú údržbu domácností vzrástli oproti vlaňajšku o 17,9 %, primárne a predprimárne vzdelávanie je oproti vlaňajšku drahšie o 30,8 %.

Ceny pohonných hmôt síce medzimesačne výrazne zdraželi, no oproti augustu 2022 sú nižšie o 4,5 %.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2023 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 8,9 %, za nízkopríjmové domácnosti o 9,4 % a za domácnosti dôchodcov o 8,8 %.

V súhrne za osem mesiacov roka 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 12,5 % (za domácnosti zamestnancov o 12,4 %, za nízkopríjmové domácnosti o 13,3 % a za domácnosti dôchodcov o 13,1 %).

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Pri augustovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 8,9 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 9,6 % a čistá inflácia hodnotu 8,4 %. Medzimesačne jadrová inflácia zostala na júlovej úrovni a čistá inflácia dosiahla hodnotu 0,4 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Výstupy k téme inflácia:

Národná inflácia (CPI):

Údaje o indexoch spotrebiteľských cien (národná inflácia/CPI) sa zverejňujú mesačne 13. až 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca. Ceny sa sledujú na spotrebnom koši, založenom z 740 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb, ktoré sú zatriedené do 12 odborov, 44 skupín a 102 tried podľa klasifikácie COICOP.

Údaje za august sú dostupné 14. septembra 2023:

Medzinárodne harmonizovaná inflácia v EÚ (HICP):

Údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) v EÚ sa zverejňujú mesačne, niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o údaje zisťované podľa jednotnej metodiky EÚ pre vzájomnú porovnateľnosť inflácie medzi krajinami. Zoznam cien tovarov a služieb (spotrebné koše) sa čiastočne líšia, HICP na rozdiel od národnej inflácie (CPI) neobsahuje „Imputované nájomné“ a vybraté položky veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú odlišnosti vo váhach zložiek vo výdavkoch domácností (v spotrebnom koši).

Údaje za august budú zverejnené 19. septembra 2023:

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra výdavkov domácností, ktorý prezentuje spotrebný kôš platný pre rok 2023. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne výdavkové skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Poznanie štruktúry výdavkov domácností je nevyhnutnou súčasťou pre zistenie výšky inflácie (rastu cien), pretože určuje váhy výdavkových položiek pre jej výpočet. Váhy sú každoročne revidované.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (98 kB), alebo vo formáte PNG (181 kB).

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v auguste 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail