Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2018

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2018

Last update: 22.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Publish Date: 02.10.2018

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín k 15. septembru 2018 sa v porovnaní so skutočnosťou roku 2017 očakáva vyššia úroda u všetkých sledovaných plodín okrem slnečnice. Osiate plochy zemiakov ostatných a kukurice a jej miešanky na zelené kŕmenie a siláž boli vyššie ako v roku 2017, u ostatných sledovaných plodín bola výmera nižšia, a to u kukurice na zrno o 14,8 tis. ha, u slnečnice o 18,6 tis. ha a u cukrovej repy technickej o 0,1 tis. ha.

V roku 2018 bola kukurica na zrno zasiata na výmere nižšej o 7,7 % a kukurica a jej miešanky na zelené kŕmenie a siláž na vyššej o 1,6 %. Pestovateľské plochy kukurice na zrno boli k 15.9.2018 korigované a odhadujeme, že jej zberové plochy budú vyššie o 1,4 % (2,5 tis. ha).

Očakáva sa vyššia celková úroda vybraných plodín okrem slnečnice a výrazne vyššie hektárové výnosy. V porovnaní s minulým rokom budú úrody vybraných plodín vyššie, a to v prípade kukurice na zrno o 23,9 % (254,8 tis. t), u kukurice a jej miešanky na zeleno a siláž o 12,8 % (264 tis. t), u cukrovej repy o 9 % (111,3 tis. t) a u zemiakov ostatných o 16,8 % (23,3 tis. t). Naopak, v prípade slnečnice, ktorá bola v roku 2018 zasiata na výmere nižšej o 21,2 %, odhadujeme medziročný pokles úrody o 10,4 % (22,7 tis. t).  

Očakávané hektárové výnosy u všetkých sledovaných plodín sú v porovnaní s minulým rokom vyššie, ale od rekordnej úrody v roku 2016 sú u kukurice na zrno nižšie o 21,2 % (3,58 t), u slnečnice o 3,5 % (0,1 t) a u cukrovej repy technickej o 13,3 % (9,35 t). Oproti päťročnému priemeru sú hektárové výnosy vyššie u kukurice o 9,2 % a u slnečnice o 0,3% , naopak u cukrovej repy nižšie o 1,2 %.

METODICKÉ VYSVETLIVKY

Odhad úrody, kukurice na zrno, zemiakov ostatných, kukurice na zeleno, slnečnice a cukrovej repy technickej k 15. 9. 2018 bol zisťovaný výberovou metódou a matematicko-štatistickými metódami bola dopočítaná úroda na celú osiatu plochu jednotlivých druhov zisťovaných plodín.

Vykonal sa oblastný výber, kde oblasť sa rovná územno-správnej jednotke kraja. Úrodu v tonách uvádzame ako bodový odhad spolu s intervalom štandardnej chyby a to:

A = do 5 %

B = od 5,01 do 10,0 %

C = od 10,01 do 15,0 %

D = od 15,01 do 20,0 %

E = nad 20,0 %

Štandardná chyba vyjadruje mieru presnosti jednotlivých odhadov a používa sa na určenie veľkosti intervalu spoľahlivosti. Údaj bez intervalu znamená, že bola zisťovaná celá plocha.


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail