Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2020

Posledná aktualizácia: 20.05.2020
ilustratívny obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 20.05.2020

V apríli 2020 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,1 %.

Výpočet indexu spotrebiteľských cien v apríli zásadne ovplyvnila situácia spojená s korona krízou. Tradičné zisťovanie cien v teréne ovplyvnilo uzatvorenie predajní a prevádzok služieb a zastavenie terénnych zisťovaní. Nezistené ceny boli nahradené cenami z iných zdrojov, napr. webových stránok, telefonických a e-mailových dopytov, prípadne sa využili scanner data (potraviny, alkoholické nápoje) obchodných reťazcov. Časť nezistených cien sa riešila doimputovaním - viac v Metodickej poznámke TU.

Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala  v apríli 2020  hodnotu 2,9 %.

Medzimesačný harmonizovaný index spotrebiteľských cien 99,9  % bol najviac ovplyvnený  znížením cien v odbore doprava (záporný príspevok -0,29 percentuálneho bodu); z toho vývoj cien pohonných hmôt zodpovedal za pokles až  -0,27 p. b. Zníženie cien v odbore alkoholické nápoje a tabak zodpovedá za záporný príspevok -0,04 p. b., spôsobený  najmä poklesom cien destilátov (príspevok -0,03 p. b.).

Najvyšší kladný príspevok k medzimesačnému indexu bol v odbore potraviny a nealkoholické nápoje: 0,14 p. b., z toho zvýšenie cien potravín kladný príspevok 0,15 p. b. (najmä zvýšenie cien zeleniny (0,10 p.b.), ovocia (0,03 p.b.), chleba a obilnín (0,03 p.b), zníženie cien mäsa (-0,01 p.b)  a zníženie cien nealkoholických nápojov záporný príspevok  -0,01 p. b.

V odbore odevy a obuv sa prejavuje sezónny charakter, ktorý bol zohľadnený pri voľbe metódy imputácie nezistených cien, pričom celkový prírastok v úhrnnom indexe predstavoval 0,07 p. b.

Ostatné odbory predstavovali príspevky od -0,02 p. b.  po 0,03 p. b. 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail