Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Finančné hospodárenie korporácií v 3. štvrťroku 2018

Finančné hospodárenie korporácií v 3. štvrťroku 2018

Posledná aktualizácia: 07.12.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 07.12.2018

Nefinančné a  finančné korporácie hospodárili v 3. štvrťroku 2018 so ziskom v objeme 3 323,6 mil. eur. Oproti 3. štvrťroku 2017 sa zisk zvýšil o 9,8 %.

Tvorba zisku v nefinančných korporáciách sa oproti 3. štvrťroku 2017 zvýšila o 213,6 mil. eur na 2 824,6 mil. eur.

Celkovú ziskovosť najvýznamnejšie ovplyvnil dosiahnutý kladný hospodársky výsledok v priemyselnej výrobe 760,9 mil. eur, z toho vo výrobe motorových vozidiel, návesov, prívesov a ostatných dopravných prostriedkov 223,2 mil. eur a vo veľkoobchode a maloobchode 680,5 mil. eur.

Finančné korporácie dosiahli v 3. štvrťroku 2018 zisk v objeme 499 mil. eur. Zisk vytvorený v peňažných finančných inštitúciách predstavoval 290,9 mil. eur, poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch 142,9 mil. eur a u ostatných finančných sprostredkovateľov 65,2 mil. eur. Medziročné zvýšenie hospodárenia finančných korporácií v objeme 82,9 mil. eur bolo spôsobené vyšším ziskom vo finančných inštitúciách a u ostatných finančných sprostredkovateľov. Zisk v poisťovacích korporáciách sa medziročne nezmenil.

Nefinančné a finančné korporácie vytvorili v 1. až 3. štvrťroku 2018 zisk v hodnote 9 175,6 mil. eur, v tom nefinančné korporácie 7 991,3 mil. eur a finančné korporácie 1 184,3 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 vzrástol celkový objem zisku o 3,4 %.


Poznámka: predbežné údaje, absolútne hodnoty aj indexy sú v bežných cenách; údaje sú podľa podnikovej metódy, hospodársky výsledok je pred zdanením

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Finančné hospodárenie korporácií v 3. štvrťroku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail