Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v máji 2024
Print Mail TW FB WA

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v máji 2024

Posledná aktualizácia: 14.06.2024
Ilustračný obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.06.2024

Inflácia v porovnaní s aprílom nepatrne poskočila, v máji dosiahla hodnotu 2,2 %

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v máji 2024 opäť vzrástli, medzimesačne aj medziročne. V porovnaní s aprílom zdraželi aj stravovacie a ubytovacie služby. Medziročnú infláciu ovplyvnili okrem potravín aj vyššie ceny alkoholu, tabaku a pohonných látok. Ceny za bývanie a energie klesli prvýkrát za tri roky.

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v máji vzrástli medzimesačne o 0,1 %. Medziročná inflácia po roku nepretržitého spomaľovania nepatrne poskočila a dosiahla hodnotu 2,2 %. Tempo zdražovania však stále patrilo k najnižším za posledné tri roky.

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (82 kB), alebo vo formáte PNG (109 kB).


Medzimesačný vývoj – máj 2024 v porovnaní s aprílom 2024

Spotrebiteľské ceny počas mája vzrástli podobne ako v marci, celkovo len veľmi mierne. Rast cien sa prejavil v 4 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností), v 6 ceny klesli a v 2 odboroch sa ceny nezmenili. Najväčší vplyv mali ceny potravín a nealkoholických nápojov1), ktoré boli po dvoch mesiacoch poklesov vyššie v priemere o 1 %. V porovnaní s aprílom sa ceny zvýšili pri 5 z 9 sledovaných potravinových položiek. Vyššie boli najmä ceny mlieka, syrov a vajec, ako aj mäsa, chleba s obilninami. Nealko nápoje boli drahšie o 0,7 %. Naopak výraznejšie klesli ceny ovocia, zeleniny, cukru a cukroviniek, a tiež olejov a tukov. Ďalší zásadnejší vplyv na medzimesačný rast cien malo zdražovanie stravovacích a ubytovacích služieb v odbore reštaurácie a hotely o 0,6 %, ako aj odevov a obuvi o 0,8 %.

Výraznejší tlmiaci účinok na rast cien malo zlacňovanie v odbore doprava, kde ceny pohonných hmôt v tomto roku prvýkrát klesli, a to o 3,1 %. V odbore bývanie a energie sa znížili ceny imputovaného nájomného a mierne zlacneli aj pevné palivá. Pokles cien sa v máji prejavil aj v odbore nábytok a bytové zariadenia, kde zlacneli najmä tovary pre domácnosť na krátkodobú spotrebu, kam patria napríklad prášky na pranie a čistiace prostriedky.

Medziročný vývoj – máj 2024 v porovnaní s májom 2023

Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla v máji rast o 2,2 %. Medziročne vyššie ceny boli v 10 z 12 odborov (výdavkových skupinách domácností). Najvýznamnejší rastový vplyv na vývoj inflácie mali v máji najmä vyššie ceny potravín s nealko nápojmi, ktoré patria k podielovo najvýznamnejším výdavkovým skupinám slovenských domácností. Ich ceny vzrástli v priemere o 0,7 %. Vyššie boli predovšetkým ceny mäsa, chleba a obilnín, ale i cukru a cukroviniek. Naopak, mlieko, syry a vajcia, ako aj oleje a tuky zlacneli medziročne takmer o 3 % a o viac ako 1 % zelenina a ovocie.

Ďalším odborom, ktorý negatívne ovplyvnil rast inflácie bola doprava, a to najmä ceny pohonných látok. Tie boli medziročne drahšie o 5,2 %. Už niekoľko mesiacov ťahajú celkovú mieru inflácie nahor aj vyššie ceny alkoholu a tabaku (aj vplyvom zvýšenia spotrebnej dane z februára tohto roka), ktoré v máji vzrástli o 7,7 %. Tempo zdražovania sa výraznejšie zrýchlilo v odbore reštaurácie a hotely o 7,1 %, rástli ceny za stravovacie a ubytovacie služby.  

Výraznejší tlmiaci účinok na celkovú infláciu mali ceny tovarov a služieb v odbore bývanie a energie, ktoré v máji klesli prvýkrát za posledné tri roky (od apríla 2021). Hoci ich pokles bol mierny na úrovni 0,1 %, najvýznamnejšie ovplyvňujú celkové výdavky slovenských domácností. Klesli najmä ceny za imputované nájomné a energie (plyn, tepelná energia, pevné palivá). Naopak, v odbore však vzrástli ceny za údržbu a opravy obydlia, odvoz odpadu, ako aj za vodné a stočné.

Medziročný pokles cien zaznamenal prvýkrát v tomto roku aj odbor rekreácia a kultúra, najmä nižšie ceny počítačov a iných zariadení na spracovanie informácií, ako aj spoločenských hier a hračiek.

Spolu za päť mesiacov roku 2024 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 2,8 %.

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Pri májovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 2,2 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 2,1 % a čistá inflácia hodnotu 2,6 %. Medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,1 % a čistá inflácia hodnotu -0,2 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Poznámka: Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom z reprezentantov za vybrané druhy tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2024 a sú dostupné v databáze Štatistického úradu SR. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.

1) cenové výstupy za potraviny a nealkoholické nápoje sa od januára 2024 spracovávajú z nového zdroja – transakčných údajov obchodných reťazcov, ktoré nahradili tradičné terénne zisťovanie

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Výstupy k téme inflácia:

Zmena metodiky v zisťovaní spotrebiteľských cien

Štatistický úrad SR spracováva od januára 2024 cenové výstupy za potraviny a nealkoholické nápoje z nového zdroja – z tzv. scanner data, t.j. z transakčných údajov obchodných reťazcov. Nahradili tradičné  terénne zisťovania. Nová metodika výrazne rozšírila a prispela k skvalitneniu štatistických výstupov. Využívanie skener dát je dôležitou súčasťou modernizácie a skvalitňovania cenových štatistík. Viac v metodických vysvetlivkách – CPI. Ceny ostatných tovarov a služieb sa naďalej získavajú priamo v teréne, vo vybraných predajniach a prevádzkach, prípadne z webových stránok.

Zverejňované typy inflácie

Štatistický úrad SR zverejňuje dva typy inflácie:

 • vývoj spotrebiteľských cien na základe národnej metodiky – Inflácia – Indexy spotrebiteľských cien (zaužívaná je anglická skratka CPI - Consumer Price Index)
 • vývoj spotrebiteľských cien na základe medzinárodne harmonizovanej metodiky EÚ -  Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP -Harmonized Indices of Consumer Prices)

Národná inflácia (CPI):

Ceny sa sledujú na spotrebnom koši, ktorý pozostáva z vybraných druhov tovarov a služieb zatriedených do 12 odborov, 44 skupín a 102 tried podľa klasifikácie COICOP. Zverejňované referenčné dáta sú pre celé územie Slovenska a všetky typy spotrebiteľov. Štatistický úrad SR však zverejňuje aj vývoj cien pre špecifické sociálne skupiny – pre domácnosti zamestnancov, dôchodcov a nízkopríjmové domácnosti. Rozdiel medzi celkovou infláciou a infláciou sociálnych skupín spočíva vo váhach tovarov a služieb v spotrebnom koši (COICOP).

Podrobné údaje v členení podľa typov domácností sa zverejňujú približne desať dní po CPI, aktuálne údaje za máj budú dostupné 27. júna 2024 v kapitole databázy DATAcube: 2. 3. 1. 1 - Indexy spotrebiteľských cien

Medzinárodne harmonizovaná inflácia v EÚ (HICP)

Ide o údaje zisťované podľa jednotnej metodiky EÚ pre absolútnu porovnateľnosť inflácie medzi krajinami. Zoznam cien tovarov a služieb (spotrebné koše) sa čiastočne líši, HICP na rozdiel od národnej inflácie (CPI) neobsahuje „Imputované nájomné“ a vybraté položky veľkých opráv a údržby domácnosti. Indexy HICP v EÚ sa zverejňujú mesačne, niekoľko dní po národnej inflácii CPI v zmysle Kalendára prvého zverejnenia v kapitole databázy DATAcube: 2. 3. 3 - Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (inflácia HICP).

Spotrebný kôš - štruktúra výdavkov domácností

Štatistický úrad každoročne reviduje váhy výdavkových položiek v štruktúre spotrebného koša. Zverejnený graf spotrebného koša je platný pre rok 2024. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Váhy výdavkových položiek sú nevyhnutnou súčasťou výpočtu výšky inflácie (rastu spotrebiteľských cien).

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra výdavkov domácností, ktorý prezentuje spotrebný kôš platný pre rok 2024. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne výdavkové skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Poznanie štruktúry výdavkov domácností je nevyhnutnou súčasťou pre zistenie výšky inflácie (rastu cien), pretože určuje váhy výdavkových položiek pre jej výpočet. Váhy sú každoročne revidované.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (99 kB), alebo vo formáte PNG (178 kB).

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v máji 2024 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail