Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2020

Posledná aktualizácia: 25.05.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Cestovný ruch
Dátum publikovania: 25.05.2020

Prudký pokles počtu ubytovaných hostí aj počtu prenocovaní v marci bol dôsledkom mimoriadnej situácie vyvolanej koronavírusom.

V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu SR sa v marci 2020 ubytovalo 151 930 osôb, dve tretiny z toho tvorili domáci návštevníci. Počet prenocovaní dosiahol 515 914, z toho prenocovania domácich návštevníkov tvorili viac ako 70 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa celkový počet návštevníkov znížil o 65 %, u domácich klesol o 63,9 % a u zahraničných o 66,9 %. Počet prenocovaní bol medziročne nižší o 56 %.

Štatistiky cestovného ruchu v marci ovplyvnili opatrenia prijaté v reakcii na mimoriadnu situáciu proti šíreniu koronavírusu, odvetvie bolo priamo zasiahnuté uzatvorením ubytovacích zariadení, čo viedlo k poklesu výkonových ukazovateľov cestovného ruchu.

Graf - Vývoj počtu návštevníkov v SR

Návštevníci počas marca strávili v ubytovacom zariadení v priemere 3,4 noci, v tom domáci 3,6 a zahraniční 2,9 noci.

Najviac navštevovaným regiónom bol Žilinský kraj, celkovo sa tu ubytovalo takmer 38 tis. osôb, návštevníci v ňom strávili aj najviac nocí, takmer 126 tis. Domáci návštevníci smerovali najmä do Žilinského a Prešovského kraja, v obidvoch krajoch ich počet prekročil 23 tis. a počet prenocovaní 80 tis. Najvyšší počet zahraničných návštevníkov (16,9 tis.) navštívil Bratislavský kraj, no najviac nocí strávili v Žilinskom kraji, kde počet prenocovaní cudzincov prekročil 45 tis.

Rovnako aj bilanciu celého prvého štvrťroka výrazne ovplyvnili marcové úbytky počtu návštevníkov, aj prenocovaní v súvislosti s opatreniami proti koronavírusu. Za prvé tri mesiace roku 2020 sa na Slovensku ubytovalo 1 082 590 návštevníkov, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje pokles o 13,7 %. Počet prenocovaní klesol o 10,6 % na 3 090 935.

V prvom štvrťroku 2020 ubytovacie zariadenia navštívilo 699 572 domácich návštevníkov, ich počet sa medziročne znížil o 12,9 %. V zariadeniach cestovného ruchu strávili 2 046 991 nocí. Počet cudzincov klesol o 14,9 % na 383 018 návštevníkov, počet ich prenocovaní dosiahol 1 043 944, čo predstavuje medziročný pokles o 12,2 %.

Ku koncu marca 2020 poskytovalo ubytovacie služby 4 465 ubytovacích zariadení. Ich počet medziročne vzrástol o 335 objektov (o 8,1 %) na základe aktualizovaného štatistického registra ubytovacích zariadení obcami. K dispozícií bolo 70,3 tis. izieb so 184,6 tis. lôžkami. Počet izieb vzrástol v porovnaní s marcom 2019 o 1,9 tisíc (o 2,8 %) a počet lôžok o 6,8 tisíc (o 3,8 %).

Ďakujeme všetkým podnikateľom, ktorí v súčasnej neľahkej situácii poskytli Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie štatistiky návštevnosti ubytovacích zariadení.


Poznámka: štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení ŠÚ SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail