Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2022
Print Mail TW FB WA

Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2022

Posledná aktualizácia: 07.03.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 07.03.2023

Investičné aktivity medziročne vzrástli, viac preinvestovalo 18 spomedzi 19 sledovaných odvetví ekonomiky

Objem investícií počas 4. štvrťroka 2022 vzrástol medziročne v bežných cenách o 19 %, najviac sa investovalo v oblasti nehnuteľností a v podnikoch so zameraním na priemyselnú výrobu.

Investičná aktivita v bežných cenách mala vo 4. štvrťroku druhú najvyššiu dynamiku rastu. Celková tvorba hrubého kapitálu dosiahla objem 6,5 mld. eur. Jeho podstatná zložka, tvorba hrubého fixného kapitálu dosiahla takmer 6,9 mld. eur, čo predstavovalo medziročný rast v bežných cenách o 19 % (v stálych cenách rast predstavoval 9,8 %).

Z celkového počtu 19 sledovaných odvetví medziročný rast investícií v bežných cenách zaznamenalo až 18 z nich. Necelých 23 % finančných prostriedkov sa preinvestovalo v odvetví činnosti v oblasti nehnuteľností, kde objem investícií vzrástol medziročne o 22,3 %.

Druhý najvyšší objem investícií (20,3 %) smeroval do priemyselnej výroby. Investície boli medziročne vyššie o 14 %. Z 13 odvetví priemyselnej výroby vzrástli investície medziročne v 10 z nich. Výroba dopravných prostriedkov, ktorá predstavuje aj z hľadiska investícií podielovo najvýznamnejšie odvetvie priemyselnej výroby, vykázala nárast investícii o 14,3 %. Výrazne rástli aj  investície v odvetví výroba strojov a zariadení o 24,7 % či v odvetví výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,8 %.

Tretí objemovo najvyšší podiel investícií bol použitý v odvetví verejná správa pri medziročnom náraste o 32,2 %. V odvetví veľkoobchod a maloobchod sa preinvestovalo medziročne viac o 31,2 %.

Tvorba hrubého kapitálu za rok 2022

V súhrne za rok 2022 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 25,1 mld. eur, čo predstavovalo medziročný rast o 6,3 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu z toho tvorila objem 21,8 mld. eur pri medziročnom náraste v stálych cenách o 6,5 %, ale do úrovne roka 2019 chýbalo 4,8 %.

Spomedzi 19 sledovaných odvetví medziročný rast investícií zaznamenalo v bežných cenách 16 z nich. Najviac finančných prostriedkov, štvrtina sa preinvestovalo odvetví Činnosti v  oblasti nehnuteľností. V priemyselnej výrobe investície medziročne narástli o 12,5 %. Podielovo najvyššie odvetvie výroba dopravných prostriedkov vykázalo nominálny rast o 6,4 %. Výrazné zvýšenie zaznamenalo tiež odvetvie výroba elektrických zariadení o 15,7 %, výroba kovov a kovových konštrukcií o 17,7 % či výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 30,5 %.

Poznámka: Podľa metodiky ESA 2010, výdavková metóda; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail