Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v októbri a za desať mesiacov roku 2019

Vývoj zahraničného obchodu v októbri a za desať mesiacov roku 2019

Posledná aktualizácia: 09.12.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 09.12.2019

 

 


októbri 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 7 682,5 mil. eur, pri medziročnom raste o 0,1 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 0,8 % na 7 313,8 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 368,7 mil. eur (o 64,7 mil. eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku).

Za január až október 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 2,0 % na 67 166 mil. eur a celkový dovoz o 4,4 % na 66 111,7 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 054,3 mil. eur (o 1 422,6 mil. eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku).

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až októbri 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 0,9 % a z celkového vývozu tvoril podiel 84,3 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,5 % a medziročne vzrástol o 5,8 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až októbri 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 8,8 % a z celkového vývozu tvoril podiel 15,7 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 32,5 %  a medziročne vzrástol o 1,4 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62,4 % na celkovom vývoze a 50,1 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov v októbri 2019 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 6 680,5 mil. eur pri medziročnom raste o 0,2 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 0,6 % na 6 506,3 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 174,3 mil. eur (o 48,9 mil. eur vyššie ako v októbri 2018).


Poznámka: údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 9. januára 2020. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.
Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v októbri a za desať mesiacov roku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail