Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Indikátor ekonomického sentimentu vo februári 2019

Indikátor ekonomického sentimentu vo februári 2019

Posledná aktualizácia: 28.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 28.02.2019

Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu (IES) vo februári oproti hodnote minulého mesiaca vzrástol o 1 bod na úroveň 98,4, a to predovšetkým v dôsledku zvýšenia dôvery u spotrebiteľov a v priemysle v aktuálnom prieskume a priaznivého vývoja dôvery v službách v predchádzajúcich mesiacoch. Dôvera v stavebníctve mala vo februári stabilizovaný vývoj, zatiaľ čo v obchode a službách mierne klesla. Aktuálne IES zaostáva za hodnotou dlhodobého priemeru o 5,2 bodu a za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 3,4 bodu.

Indikátor dôvery v priemysle vo februári vzrástol o 3,7 percentuálneho bodu (p. b) na hodnotu 3,7. Vývoj indikátora priaznivo ovplyvnil rast očakávanej produkcie v najbližších troch mesiacoch. Vo februári indikátor dôvery v stavebníctve zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-11,5), keď nepriaznivý vývoj celkovej úrovne objednávok bol eliminovaný priaznivými hodnoteniami očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 13,5 bodu. Indikátor dôvery v obchode klesol vo februári v porovnaní s januárom o 2 p. b. na hodnotu 17,3 vplyvom negatívneho vývoja súčasných, ako aj očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob. Indikátor dôvery v službách vo februári klesol, jeho hodnota sa v porovnaní s minulomesačným prieskumom znížila o 1,3 p. b. a dosiahla úroveň -1,3. Vývoj indikátora bol ovplyvnený nepriaznivými hodnoteniami dopytu za posledné tri mesiace, pričom očakávaný dopyt a podnikateľskú situáciu hodnotili respondenti pozitívne.   

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa po minulomesačnom zhoršení zlepšila. Vo februári sezónne očistený indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol o 2,9 bodu na  úroveň  -5,0, a to v dôsledku rastu dôvery pri všetkých jeho zložkách, najmä očakávanom vývoji finančnej situácie v domácnostiach a očakávanom vývoji hospodárskej situácie v SR, ako aj očakávanej nezamestnanosti v SR a perspektívach úspor. Respondenti boli o 0,9 bodu pesimistickejší ako v rovnakom období minulého roka a aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Indikátor ekonomického sentimentu vo februári 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail