Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2020

Posledná aktualizácia: 05.11.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 05.11.2020

 

 

Tržby v maloobchode boli medziročne vyššie v septembri už tretí mesiac po sebe, tempo rastu sa zrýchlilo na 5,8 %, čo je najviac za posledné dva roky.

Po naštartovaní v letných mesiacoch, sa tempo rastu tržieb v maloobchode v septembri ešte zrýchlilo, celkový medziročný rast dosiahol 5,8 %, čo bolo najviac od októbra 2018. Tržby prekonali minulý rok takmer vo všetkých činnostiach maloobchodu, v podielovo najvýznamnejšej zložke, v nešpecializovanom predaji (super a hypermarkety), bol rast nad úrovňou 8 %. Hlboko pod úrovňou minuloročných tržieb naďalej ostali tržby v ubytovaní, v septembri boli nižšie takmer o 30 %. Mierne zaostávali za minulým rokom aj tržby v predaji a oprave motorových vozidiel.

Vývoj v septembri 2020 v porovnaní s augustom 2020 1)

Oproti augustu sa tržby zvýšili vo väčšine hlavných činností obchodu, v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,4 %, maloobchode o 1,3 % a vo veľkoobchode o 0,1 %. Medzimesačný pokles zaznamenali tržby v ubytovaní o 19,9 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,3 %.

Vývoj v septembri 2020 v porovnaní so septembrom 2019

Tržby v maloobchode aj v septembri prekonali minuloročnú úroveň, pri zvýšení o 5,8 % dosiahli dokonca najrýchlejší rast od októbra 2018.

Tržby rástli v siedmich z deviatich sledovaných činností maloobchodu, najvýznamnejšie v maloobchode v nešpecializovaných predajniach (hypermarketoch a supermarketoch), kde boli medziročne vyššie o 8,6 %. Významný bol aj medziročný nárast v maloobchode mimo predajní stánkov a trhov, ktorých tržby sa zvýšili o 18,9 %, čo bolo najviac od januára minulého roku. Prvýkrát po šiestich mesiacoch poklesu, sa zvýšili celkové tržby v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach, vzrástli o 0,6 %. Vplyv na túto položku mali dlhodobo nižšie jednotkové ceny pohonných hmôt, rast tržieb bol spojený najmä s rastom predaného objemu. Pod úrovňou minuloročných tržieb boli už len dve činnosti maloobchodu - v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom bol septembrový pokles o 10,7 % druhý najväčší v tomto roku. Tržby sa znížili aj v maloobchode v stánkoch a na trhoch, v septembri medziročne klesli o 32 %, pričom v poklese sú od konca minulého roka.

ŠÚ SR poskytuje rozšírené informácie o vybrané podrobnejšie činnosti maloobchodu z dôvodu zvýšeného záujmu o tieto informácie v súvislosti s koronakrízou 2).

V rámci nich  sa napriek rastu celkových maloobchodných tržieb medziročne znížil predaj v maloobchodných predajniach s obuvou a koženými výrobkami o 7 % a v predajniach s odevmi o 3,2 %. Znížili sa aj tržby maloobchodných predajní mäsa a mäsových výrobkov o 14,1 %, ako aj tabakových výrobkov o 0,7 %.

Od začiatku roka sa v medziročnom poklese naďalej držali aj tržby v predaji a oprave motorových vozidiel, v septembri boli nižšie o 9 %. Znížili sa v predaji motorových vozidiel o 9,8 % a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 15,7 %. Tržby v oprave a údržbe motorových vozidiel boli vyššie o 9,6 %.

Vo veľkoobchode tržby medziročne rástli štvrtý mesiac po sebe, v septembri sa zvýšili o 3,9 % , najviac  v nešpecializovanom veľkoobchode o 19,6 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 12,1 %.

Pokles tržieb v ubytovaní bol v septembri tohto roka v porovnaní so septembrom 2019 na úrovni 29,4 %. Tržby reštaurácií a pohostinstiev boli v septembri medziročne vyššie o 3 %.

Vývoj za deväť mesiacov 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019

Za deväť mesiacov roku 2020 sa tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov znížili o 18,2 %. Vo veľkoobchode sa tržby zvýšili len mierne, oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 0,9 %. V maloobchode boli tržby medziročne nižšie o 1,7 %.

Tržby v ubytovaní klesli od začiatku roka o 38,2 % a tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev celkovo o 5,1 %.

Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré si splnili spravodajskú povinnosť a v súčasnej neľahkej situácii poskytujú Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie štatistík tržieb vo vnútornom obchode.


Poznámka: podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien)
1) zo sezónne očistených údajov
2) údaje za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac a do 19 zamestnancov s ročným obratom vyšším ako 5 mil. eur a fyzické osoby s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar od 5 mil. eur a viac s prevažujúcou činnosťou vnútorný obchod, ubytovacie alebo stravovacie služby

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail