Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 08. 2018

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 08. 2018

Last update: 22.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Publish Date: 28.08.2018

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín sa k 15. augustu očakáva vyššia úroda sledovaných hustosiatych obilnín o 142,4 tis.t (5,9%) v porovnaní s minulým rokom. Výmera osiatych plôch hustosiatych obilnín je v porovnaní s minulým rokom vyššia o 6,5 % (34,3 tis. ha). Okrem  ovsa a jačmeňa u ostatných druhov obilnín očakávame vyššiu  úrodu.

Kukurica na zrno bola zasiata na výmere nižšej o 14,8 tis. ha (7,7%)  a očakáva sa vyššia úroda  o 177 tis. ton (16,6%). Priemerná hektárová úroda kukurice na zrno sa v porovnaní s minulým rokom zvýšila  o 1,28 ton. Vyššia úroda sa očakáva u  repky olejky o 6,1% a u sóje o 12% . Pestovateľské plochy sa zvýšili u repky olejky o 2,6% a u sóje o 4,1%. Slnečnica bola osiata na nižšej výmere o 21,2% (18,6 tis. ha) a očakáva sa nižšia úroda o 24,4 tis.t  (11,2%) v porovnaní s minulým rokom. 

Zemiaky ostatné boli vysadené na vyššej výmere o 4,5%, úroda sa očakáva  o 20,4 tis.t pri vyššej hektárovej úrode o 1,96 ton. Vyššiu úrodu očakávame aj  u cukrovej repy technickej o 8% u ktorej sa priemerná hektárová úroda oproti minulému roku zvýšila o 5,22 ton (9,5%). Osiata plocha hrachu siateho oproti minulému roku je nižšia  o 9% a očakávame nižšiu úrodu o 17%, pri nižšej hektárovej úrode o 0,25 ton.

METODICKÉ VYSVETLIVKY

Odhad úrody hustosiatych obilnín (pšenica, raž, jačmeň, ovos, tritikale, kukurice na zrno, zemiakov ostatných, repky, slnečnice, sóje, cukrovej repy technickej a hrachu siateho na zrno k 15. 8. 2018 bol zisťovaný výberovou metódou a matematicko-štatistickými metódami bola dopočítaná úroda na celú osiatu plochu jednotlivých druhov zisťovaných plodín.

Vykonal sa oblastný výber, kde oblasť sa rovná územno-správnej jednotke kraja. Úrodu v tonách uvádzame ako bodový odhad spolu s intervalom štandardnej chyby a to:

A = do 5%

B = od 5,01 do 10,0%

C = od 10,01 do 15,0%

D = od 15,01 do 20,0%

E = nad 20,0%

Štandardná chyba vyjadruje mieru presnosti jednotlivých odhadov a používa sa na určenie veľkosti intervalu spoľahlivosti. Údaj bez intervalu znamená, že bola zisťovaná celá plocha.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 08. 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail