Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v obchode vo februári 2019

Konjunkturálny prieskum v obchode vo februári 2019

Posledná aktualizácia: 28.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 28.02.2019

Indikátor dôvery v obchode klesol vo februári v porovnaní s januárom o 2 percentuálne body (p.b.) na hodnotu 17,3 vplyvom negatívneho vývoja súčasných, ako aj očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 89 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (30) znížilo v porovnaní s januárom o 2 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Nitrianskeho a Košického kraja. Úroveň zásob (4) sa medzimesačne zvýšila o 1 p. b. a 87 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 29 % respondentov (o 7 % viac ako v januárovom prieskume), znižovanie uviedlo 10 % respondentov (o 6% menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 61 % firiem (o 1 % menej). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (22) sa po očistení od vplyvu sezónnosti zvýšilo o 2 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch. Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa februárové saldo (26) znížilo o 3 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch. Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s januárom predpokladá pokles, sezónne očistené saldo sa znížilo o 3 p.b. na hodnotu 15. Väčšina respondentov (72 %) o zmenách neuvažuje, 19 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti a 9 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov. Napriek tomu zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja a vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (71 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 2 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 22 % respondentov (o 2 % viac ako v januárovom prieskume) a pokles 7 % podnikov (rovnaký stav). Výsledné saldo (14) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ostalo nezmenené. Zvyšovanie cien predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch. Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v januári v dôsledku čoho sa saldo (24) znížilo o 5 p.b. Napriek tomu rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch. Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (63 %), vysoké prevádzkové náklady (39 %), legislatívu (39 %) a nízky dopyt (36 %). Problémy so zvyšovaním obratu, rovnako ako v januári, nemá 14 % respondentov.


Poznámka: * Vo februári 2019 sa prieskumu zúčastnilo 460 respondentov, ktorí reprezentujú všetky typy obchodných prevádzok.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v obchode vo februári 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail