Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2023
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2023

Posledná aktualizácia: 13.09.2023
Ilustračný obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 13.09.2023

Mzdy v júli 2023 vo väčšine odvetví odolali inflácii, hospodárstvo naďalej zápasilo s klesajúcou zamestnanosťou

Mzdy rástli rýchlejšie ako ceny až v 7 z 10 mesačne sledovaných odvetví ekonomiky, zamestnanci v júli 2023 tak dostali aj reálne vyššiu hodnotu za svoju prácu ako pred rokom. Počty zamestnaných boli medziročne nižšie v 7 z 10 odvetví.

Zamestnanosť1) v slovenskom hospodárstve klesla aj počas júla 2023. Medziročný pokles počtu zamestnancov sa prejavil až v 7 z 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Najväčší zamestnávateľ – priemysel2) mal medziročne nižší stav zamestnancov o  0,5 %, zamestnanosť v tomto odvetví klesá už 17 mesiacov s výnimkou tohtoročného marca. Zo zamestnávateľsky významnejších odvetví medziročne klesla zamestnanosť ešte vo vybraných trhových službách o 2,2 % a v maloobchode o 1,9 %. Najvýraznejší medziročný úbytok zamestnancov o takmer 4 % zaznamenali činnosti reštaurácii a pohostinstiev a veľkoobchod.

Zamestnanosť medziročne vzrástla v stavebníctve o 1,9 %, informáciách a komunikácii o 2,2 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,7 %.

V súhrne od začiatku roka 2023 sa počet zamestnancov medziročne zvýšil len v 4 z 10 sledovaných odvetví. O viac ako 2 % stúpol v stavebníctve, informáciách a komunikácii a tiež v ubytovaní, do 1 % v  predaji a oprave motorových vozidiel. Naopak, zamestnanosť medziročne klesla do 1% v priemysle, doprave a skladovaní2) a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, výraznejšie, o viac ako 2 % vo vybraných trhových službách a vo veľkoobchode. Na úrovni júla 2022 zostala v maloobchode.

Medziročný vývoj priemernej mzdy

Až v 7 z 10 sledovaných odvetví ekonomiky priemerná nominálnej mesačná mzda3) rástla dvojciferným tempom. Nominálne mzdy rástli v júli 2023 najrýchlejšie, o viac ako 12 %, vo veľkoobchode na 1 429 eur, v maloobchode na 1 086 eur a tiež v stavebníctve na 1 028 eur.  Opäť najpomalšie rástli mzdy v odvetví s dlhodobo najvyššími zárobkami – v informáciách a komunikácii o 5,3 % na úroveň 2 288 eur. Nižším tempom do 10 % rástli mzdy v doprave na1 302 eur mesačne a v predaji a oprave motorových vozidiel na 1 375 eur.

Mzdy vo väčšine sledovaných odvetví v júli 2023 odolali inflácii, teda tempo ich rastu bolo vyššie ako rast cien. Reálne mzdy v júli medziročne vzrástli až v 7 z 10 sledovaných odvetví, aj keď len mierne. O viac ako 2 % stúpli mzdy vo veľkoobchode, maloobchode a v stavebníctve, o 1 % rástli v ubytovaní, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, vybraných trhových službách a tiež v priemysle. Reálny pokles miezd bol v informáciách a komunikácii, doprave a skladovaní a rovnako aj v predaji a oprave motorových vozidiel.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (99 kB), alebo vo formáte PNG (81 kB).


Nominálna mesačná mzda v súhrne od začiatku roka 2023 vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach, pričom vo väčšine odvetví rástla dvojciferným tempom. Najviac sa zvýšila v odvetviach s najnižšími zárobkami: v ubytovaní o 17,2 % na 1 056 eur, v stavebníctve o 14 % na rovných 1 000 eur a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,8 % na 694 eur.  

Reálne mzdy sa od začiatku roka zvýšili ubytovaní o 3,7 %, miernejšie rástli aj v stavebníctve o 0,9 % a činnostiach reštaurácii a pohostinstiev o 0,7 %. V ostatných siedmich odvetviach prišlo k ich poklesu od 0,4 % vo vybraných trhových službách do 5,6 % v informáciách a komunikácii.


Poznámka: Údaje o zamestnanosti a mzdách sú získavané z mesačných podnikových zisťovaní a sú predbežné.

 • 1) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
 • 2) údaje odvetvia priemysel ako aj doprava a skladovanie boli aktuálne revidované od r. 2009 do júna 2023 na základe opravy chybne dodaných údajov od spravodajských jednotiek.
 • 3) mzdy sú bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail