Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v decembri 2018

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v decembri 2018

Posledná aktualizácia: 05.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 05.02.2019

Vývoj v decembri 2018 v porovnaní s novembrom 2018  1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) sa medzimesačne znížili vo všetkých činnostiach vnútorného obchodu. V predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov klesli o 2,5 %, veľkoobchode o 1,5 %, ubytovaní o 1,1 % a v maloobchode o 0,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,6 %.

Vývoj v decembri 2018 v porovnaní s decembrom 2017

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa po dvoch mesiacoch rastu v decembri 2018 medziročne znížili o 5,9 %. Tržby klesli v predaji motorových vozidiel o 6,1 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 3 %. Tržby v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel vzrástli o 1,7 %.

Tržby vo veľkoobchode v porovnaní s decembrom 2017 vzrástli v úhrne o 2,6 %. Vývoj ovplyvnili vyššie tržby predovšetkým v sprostredkovaní veľkoobchodu o 11,8 %, nešpecializovanom veľkoobchode o 8,1 % a vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 5,1 %. Tržby sa najvýznamnejšie znížili vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 4 %.

V maloobchode tržby medziročne vzrástli o 0,6 %. Najvýznamnejší rast zaznamenal maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov o 11,6 %, maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 4 % a  maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 4,3 %. Nižšie tržby boli hlavne v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 9,3 %.

Tržby v ubytovaní oproti decembru 2017 vzrástli o 1,1 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev boli vyššie o 1,2 %.

Vývoj v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov v roku 2018 vzrástli o 4,7 % vplyvom vyšších tržieb v predaji motorových vozidiel o 5,5 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 12,8 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 0,8 %.

Tržby vo veľkoobchode boli vyššie o 7,8 %. Vývoj ovplyvnil rast vo všetkých jeho činnostiach, najvýznamnejšie v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 12,7 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 9,5 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 7 %. 

V maloobchode sa tržby medziročne zvýšili o 3,6 %. Rast súvisel s vyššími tržbami najmä v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 13,1 %, maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 15 % a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 9,8 %. Pokles tržieb bol v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 3,7 % a v maloobchode so zariadeniami pre IKT o 16,1 %.

Tržby v ubytovaní sa zvýšili o 9,9 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev vzrástli o 6,1 %.


Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien)
1) zo sezónne očistených údajov

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v decembri 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail