Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov 2022
Print Mail TW FB WA

Vývoj zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov 2022

Posledná aktualizácia: 09.11.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 09.11.2022

Obchodná bilancia Slovenska bola v septembri 2022 štvrtý mesiac za sebou vo výraznom mínuse

Schodok zahraničného obchodu v deviatom mesiaci dosiahol 473 mil. eur. Za posledných 12 mesiacov sa obchodná bilancia dostala do kladných hodnôt len dvakrát. Objem exportu a importu medziročne vzrástol o viac ako štvrtinu. Vývoz automobilov síce rastie, ale nedokáže kompenzovať vplyv zdražovania pri dovoze energetických komodít.

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v septembri 2022 podľa predbežných výsledkov1) hodnotu takmer 9 mld. eur, pri medziročnom raste o 26 %. Rast vývozu pokračuje už dvanásty mesiac a aktuálne bol tretí najvyšší za toto obdobie. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil ešte vyšším tempom, a to o 31,1 % na 9,4 mld. eur. Medziročný nárast hodnoty dovozu pokračuje plynule ešte dlhšie obdobie ako vývoz, a to od februára minulého roka.

Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 473,3 mil. eur (o 390 mil. eur väčší deficit ako v septembri 2021). Bilancia zahraničného obchodu s krajinami EÚ sa medziročne zlepšila o 147 mil. eur a dosiahla plusovú hodnotu takmer 1,4 mld. eur. Naopak, bilancia obchodu so štátmi mimo EÚ je dlhodobo v mínuse, aktuálne sa prehĺbila o viac ako pol miliardy eur a prekročila 1,8 mld. eur. Všetky ukazovatele zahraničného obchodu sú vykazované v bežných cenách a ide o hodnoty vrátane služieb spojených s dodaním tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny2).

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (82 kB), alebo vo formáte PNG (113 kB).

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast v septembri tohto roka všetkých desať, pričom rasty dosahovali od vyše 5 % až po takmer 95 %. Naďalej ovplyvnila celkový export najmä vyššia hodnota vyvezených motorových vozidiel a v menšej miere aj elektriny a ropných výrobkov. Medziročný rast vývozu v najobchodovanejšej triede zahraničného obchodu – Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov, bol v septembri na úrovni 30,4 %. Nárast bol najvyšší od mája 2021, kedy však výrazné medziročné zvýšenie bolo spôsobené prepadom exportu v období prvej vlny koronavírusu. K celkovému rastu hodnoty slovenského exportu prispel aj takmer dvojnásobný nárast (o 94,7 %) v triede – Minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály (SITC 3), kam o. i. patrí vývoz elektrického prúdu, výrobkov z ropy a pod. Väčšina tovaru z oboch týchto tried smerovala na trhy EÚ.

V štruktúre dovozu vykázalo z desiatich tried medziročný nárast deväť z nich, pohybovali sa od takmer 11 % až do 95,5 %. Rovnako ako pri exporte aj rast pri dovoze najvýznamnejšie ovplyvnil vyšší import strojov a prepravných zariadení, ktorých hodnota medziročne vzrástla takmer o tretinu (32,4 %). Vyššiu dynamiku celkového dovozu ovplyvňujú naďalej minerálne palivá, medzi ktoré patrí dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie. Výrazné rasty pokračujú plynule už od apríla minulého roka. Aktuálna hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 95,5 %. Dovoz minerálnych palív mal aktuálne takmer dvojnásobne vyššiu hodnotu ako v septembri 2021 a takmer štvornásobne vyššiu ako v roku 2020.

Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu

Po sezónnom očistení3) údajov v septembri 2022 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 8,7 mld. eur, pri medziročnom raste o 26,5 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 31,1 % na 9 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 284,5 mil. eur.

Vývoj za deväť mesiacov 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021

Za prvých deväť mesiacov tohto roka hodnota tovarov medziročne vzrástla pri vývoze o 17,7 % na 75,8 mld. eur a pri dovoze o 24,9 % na 78,2 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 2,4 mld. eur. Za rovnaké obdobie minulého roka pritom bolo aktívne v objeme viac ako 1,7 mld. eur.

Vývoz do členských štátov EÚ4) za deväť mesiacov roka 2022 medziročne vzrástol o 19,6 % a z celkového vývozu tvoril podiel 80,9 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 63 % a medziročne vzrástol o 20,9 %. Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 56,8 % na celkovom vývoze a 43,7 % na celkovom dovoze.

 • 1) Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 9. decembra 2022.
 • 2) Údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB, t. j. zahŕňajú transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb (napr. doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru a pod.) spojených s dodaním tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny. Všetky dáta zahraničného obchodu Štatistický úrad SR vypracoval na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a zo systému INTRASTAT-SK (hlásenia poskytované dovozcami a vývozcami tovaru v rámci EÚ).
 • 3) Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením JDEMETRA+.
 • 4) Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail