Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v marci 2022
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v marci 2022

Posledná aktualizácia: 10.05.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 04.05.2022

Maloobchodné tržby rastú nepretržite trinásť mesiacov, v marci si medziročne pripísali 14,5 %

Tržby v maloobchode si udržali tretí mesiac po sebe dvojciferný medziročný rast, rast dosiahlo 7 z deviatich jeho zložiek. Celkový výsledok potiahli aktuálne vysoké plusy tých častí maloobchodu, ktoré sa prepadli pred rokom počas najdlhšieho lockdownu pandémie. Naopak, zásielkovému predaju či predaju PC a IKT techniky, pre ktorých bola pandémia príležitosťou, aktuálne tržby padali.

Tržby v maloobchode si aj v marci 2022 udržali vyššiu mieru medziročného rastu, na úrovni 14,5 %. Táto hodnota však bola o niečo nižšia ako miera rastu počas februára či januára tohto roka. Nominálne objemy tržieb boli o 20 % vyššie ako pred pandémiou (v marci 2019), ale ich reálny rast výrazne okresala inflácia.

Medziročne rástli tržby v siedmich z deviatich zložiek maloobchodu, v piatich dokonca dvojciferným tempom. Rasty sú však ovplyvnené skutočnosťou, že tržby vybraných zložiek obchodu pred rokom v rôznej miere zdecimovali opatrenia druhej vlny pandémie. Podielovo najvýznamnejší predaj v nešpecializovaných predajniach (hyper- a supermarkety) dosiahol v marci medziročný rast tržieb na úrovni 3,6 %. V druhej podielovo najvýznamnejšej položke – v špecializovaných predajniach, napr. s obuvou, textilom, drogériou – tržby vzrástli až o 44,6 %.

Vysoký medziročný rast na úrovni 37 % dosiahli aj podielovo menej významné zložky maloobchodu, napr. predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu, kam patria napríklad predajne s knihami, športovými potrebami, hračkami a pod., ako aj hobymarkety (vrátane predajní nábytku a spotrebnej elektroniky). Vyššie tržby dosiahli aj aj čerpacie stanice (o 13,9 %), tempo ich rastu je však výrazne pomalšie ako je rast cien pohonných hmôt.

Naopak, medziročný pokles do 5 % sa prejavil v tých zložkách maloobchodu, ktoré počas pandémie dokázali výrazne zvýšiť tržby, a to zásielkový predaj (vrátane predaja mimo predajní) a predaj PC a IKT zariadení.

Ilustračný obrázok - graf

Medziročný vývoj ostatných zložiek obchodu v marci 2022

Tržby v marci 2022 v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov medziročne vzrástli o 8,1 % najmä vplyvom rastu tržieb za predaj vozidiel. Vo veľkoobchode boli tržby počas tretieho mesiaca vyššie o pätinu (o 21,7 % v bežných cenách).

V reštauráciách a pohostinstvách sa marcové tržby zdvojnásobili (rast o 118,8 %). Aktuálne hodnoty boli tiež nominálne o pätinu vyššie ako pred pandémiou (v marci 2019). Zároveň v ubytovaní tržby tretí mesiac po sebe dosahovali štvornásobné hodnoty spred roka, čo je dôsledok minuloročného úplného lockdownu. Ubytovateľom sa však stále ešte nepodarilo dosiahnuť nominálne hodnoty tržieb z marca 2019 a po zohľadnení inflácie je reálna hodnota tržieb ešte výraznejšie zaostávajúca za realitou, ktorú dosahovali v čase pred pandémiou.

Medzimesačný vývoj v marci 2022 v porovnaní s februárom 2022

Tržby v marci 2022 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom1) (s februárom 2022) vzrástli vo všetkých zložkách vnútorného obchodu, najvýraznejšie v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 30,7 % a v ubytovaní o 29,6 %, ďalej vo veľkoobchode o 5,6 %, v maloobchode o 3,8 % a o 2,2 % v predaji a oprave motorových vozidiel.

Súhrnný vývoj za 3 mesiace roka 2022

V  súhrne za celý prvý štvrťrok (za prvé tri mesiace roka 2022) dosiahli tržby minimálne dvojciferný medziročný rast vo všetkých zložkách vnútorného obchodu, najvýraznejšie v reštauráciách a pohostinstvách o 64,2 %, vo veľkoobchode o 23,4 %, v maloobchode o 16 %, ako aj v predaji a oprave motorových vozidiel o 11,9 %. Výnimkou bolo ubytovanie so štvornásobným rastom, ktoré dobieha výpadky úplného lockdownu z minulého roka.


Výstupy k téme tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode:

ŠÚ SR zverejňuje tržby vo vnútornom obchode aj v absolútnych hodnotách, vždy štvrťročne, pri-bližne 70 dní po skončení uvedeného štvrťroka, v databáze DATAcube. v tabuľke ob2008qs. Údaje  sú spracované z mesačných štatistických výkazov a spresnené na základe spracovania štvrťročných výkazov (viac v metodike).

Údaje za 4. štvrťrok 2021 boli zverejnené 10. marca 2022.

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra tržieb v maloobchode v roku 2021, ktorý ilustratívne prezentuje podiely tržieb za vlastné výkony a tovar jednotlivých činností maloobchodu (divízia 47 SK NACE). Graf je zostavený z predbežných mesačných údajov za 12 mesiacov roka 2021 a bude aktualizovaný po zverejnení definitívnych údajov za rok 2021 v septembri 2022.

Ilustračný obrázok - Graf
  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v marci 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail