Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výstavba bytov vo 4. štvrťroku 2022
Print Mail TW FB WA

Výstavba bytov vo 4. štvrťroku 2022

Posledná aktualizácia: 08.03.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 08.03.2023

V závere roka 2022 sa dokončilo v SR 6-tisíc bytov, za celý rok sa ich počet udržal nad hodnotou 20-tisíc bytových jednotiek

Rozbeh i dokončovanie výstavby bytov v 4. štvrťroku roka 2022 zaznamenali útlm, začiatok bytovej výstavby sa medziročne prepadol až o tretinu. Celoročne bol však počet dokončených bytov len málo pod úrovňou roka 2021, v porovnaní s rokmi pred pandémiou sa dokončilo o takmer 16 % viac bytov.

V posledných troch mesiacoch roka 2022 sa v SR dokončilo1) 6 030 bytov, čo predstavovalo medziročný pokles o 9,2 % a zároveň najnižší počet dokončených bytov v poslednom štvrťroku od roku 2017. Stále však išlo o počty na úrovni hodnôt pred pandémiou2). Väčšinu, až 73 % dokonče-ných bytov tvorili rodinné domy.

Pre objektívne zhodnotenie ŠÚ SR porovnal aktuálne hodnoty s priemerným stavom 4. štvrťrokov v posledných piatich rokoch pred pandémiou (v r. 2015 až 2019)2). V rokoch 2020 a 2021 totiž pan-démia zásadnejšie ovplyvnila proces bytovej výstavby v jednotlivých štvrťrokoch.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (176 kB), alebo vo formáte PNG (110 kB).


Celkový vývoj ovplyvnil medziročný pokles dokončených bytov a domov v 7 spomedzi 8 krajov SR, pričom až v šiestich krajoch to bol dvojciferný pokles. Najvyšší medziročný prepad o viac ako 15 % zaznamenali Košický, Prešovský, Bratislavský a Nitriansky kraj. Jediný región, v ktorom počet dokončených bytov medziročne prudko stúpol o 28 % bol Žilinský kraj.

V porovnaní s priemerom v predpandemickom období2) však až 4 regióny vykazovali výrazne vyššie počty dokončených bytov, najviac Žilinský (+64 %) a Prešovský kraj (+26 %). Naopak, kraj s najvyšším podielom na celkovom počte dokončených bytov bol Bratislavský kraj a zaznamenal najväčší, takmer tretinový prepad.

Prepad začiatku výstavby vo 4. štvrťroku 2022

Ešte dynamickejšie spomalenie zaznamenali počty začatých4) bytov, vo 4. štvrťroku 2022 sa za-čala výstavba 4 904 bytov (vrátane RD), čo bolo o tretinu menej ako v posledných troch mesia-coch roka 2021. Súčasne to bol asi o pätinu nižší počet aj v porovnaní s predpandemickým obdobím2). Z celkového počtu začatých bytov tvorili 65 % rodinné domy. Počet začatých bytov medziročne klesol vo väčšine krajov SR, o vyše polovicu v Trnavskom a Bratislavskom kraji a o tretinu v Trenčianskom kraji. Výnimkou bol vývoj v dvoch regiónoch, kde počet začatých bytov medziročne stúpol, až o štvrtinu v Nitrianskom, nepatrne v Prešovskom kraji.

Súčasne ku koncu roka k 31. decembru 2022 bolo na Slovensku rozostavaných 80 289 bytových jednotiek, čo je približne rovnaký počet ako pred rokom a súčasne o 8,6 % vyšší počet ako pred pandémiou3).

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (426 kB), alebo vo formáte PNG (111 kB).

Dokončené a začaté byty za celý rok 2022

Počas roka 2022 sa v SR dokončilo spolu 20 220 bytov, čo bol o 2,1 % nižší počet ako v roku 2021. Z dlhodobého hľadiska bola však aktuálna výstavba stále dynamickejšia ako pred pandémiou2), počty dokončených bytov o 16 % prevyšovali predpandemický priemer.

Naďalej platila najväčšia koncentrácia výstavby v regióne okolo hlavného mesta, každý piaty byt postavený v SR v roku 2022 bol práve na území Bratislavského kraja (podiel 22 % z celkovej výstavby).

Z hľadiska regionálneho vývoja klesol počet dokončených bytov v 5 z 8 krajov SR, najdynamickejšie v Trnavskom kraji (-9,2 %) a v Bratislavskom kraji (-8,8 %). Naopak, zvýšenie počtu dokončených bytov o takmer 10 % sa prejavilo v Trenčianskom a Žilinskom kraji.

Napriek medziročnému poklesu bol v dlhodobom porovnaní vývoj v regiónoch pozitívny, v 6 krajoch počty dokončených bytov výrazne prevyšovali hodnoty z rokov pred pandémiou2). Polovičný nárast zaznamenal Žilinský kraj, nad hranicu 40 % sa dostal rast aj v Nitrianskom a Trenčianskom kraj. Pokles v porovnaní s rokmi pred pandémiou nastal len v dvoch regiónoch, o takmer 18 % v Bratislavskom kraji a o 7 % v Banskobystrickom kraji.

V priebehu roka 2022 začala výstavba 21 tisíc nových bytov, čo bolo o 16 % menej ako v roku 2021. V porovnaní s predpandemickým2) obdobím to bolo o 1,5 % začatých4) bytov menej.

Video: vyjadrenie Libuše Kolesárovej, generálnej riaditeľky sekcie podnikových štatistík Štatistické úradu SR k téme – Výstavba bytov v 4. štvrťroku 2022 (stiahnite si video v plnom HD rozlíšení – 25,7 MB).

Video: vyjadrenie Libuše Kolesárovej, generálnej riaditeľky sekcie podnikových štatistík Štatistické úradu SR k téme – Výstavba bytov v roku 2022 (stiahnite si video v plnom HD rozlíšení – 28,6 MB).

 • 1) dokončené byty – byty, ktorým boli vydané kolaudačné rozhodnutia v sledovanom štvrťroku
 • 2) priemer  43. štvrťrokov/rokov 2015 až 2019, t. j. posledných piatich rokov pred vznikom pandémie COVID-19
 • 3) priemer stavu k 31.12 rokov.2015 až 2019, t. j. posledných piatich rokoch pred vznikom pandémie COVID-19
 • 4) začaté byty – byty, na výstavbu ktorých boli vydané stavebné povolenia v sledovanom štvrťroku

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Výstavba bytov vo 4. štvrťroku 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail