Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v júni 2019

Priemyselná produkcia v júni 2019

Posledná aktualizácia: 09.08.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 09.08.2019

Priemyselná produkcia (PP) v júni medziročne klesla o 2,1 % a dostala sa na najnižšiu úroveň od apríla 2017. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 4,1 % a rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 15,1 % a v ťažbe a dobývaní o 10,9 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie,  najvýznamnejšie  zníženie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 7,6 %, výroba koksu a rafinovaných ropných produktov o 51,7 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 11,7 %, výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 8,6 % a výroba chemikálií a chemických produktov o 33,2 %. Celkovú produkciu ovplyvnil rast najmä vo výrobe elektrických  zariadení o 24,8 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 15,1 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 13,9 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 12,7 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 7,5 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s júnom 2018 znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 6,5 %, výroba pre medzispotrebu o 4,9 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 1,2 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 0,5 %. Produkcia investičných prostriedkov sa nezmenila.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júni 2019 oproti máju 2019 znížila o 1,4 %.

Od začiatku roka vzrástla PP medziročne o 4,9 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10,8 %, priemyselnej výrobe o 4,2 % a v ťažbe a dobývaní o 1,2 %. 

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe dopravných prostriedkov o 11,9 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 20,3 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10,8 %, výrobe elektrických zariadení o 19,7 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 7,8 %. Produkcia klesla hlavne vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 9,4 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 5,4 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 14,1 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 14,6 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 9,8 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 13,6 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 5,8 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 1,6 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 4,7 % a výroba pre medzispotrebu o 3,1 %.


Poznámka: priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v júni 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018, aj od začiatku roka nižší o jeden deň. p. b. percentuálny bod

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v júni 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail