Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výstavba bytov v 2. štvrťroku 2023
Print Mail TW FB WA

Výstavba bytov v 2. štvrťroku 2023

Posledná aktualizácia: 07.09.2023
Ilustračný obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 07.09.2023

Dokončovanie bytov rýchlo napredovalo aj v 2. štvrťroku 2023, oproti vlaňajšku však výrazne zaostával rozbeh výstavby

Počet dokončených bytov v 2. štvrťroku 2023 si medziročne udržal dvojciferný rast a bol takmer o polovicu vyšší ako pred pandémiou. Počet vydaných stavebných povolení klesol o viac ako štvrtinu, v troch krajoch išlo o vyše polovičný prepad. V Bratislavskom kraji, ktorý v bytovej výstavbe dlhodobo vedie, počet začatých bytov klesol na 20-ročné minimum.

Bytová výstava v druhom štvrťroku roka 2023 v parametri dokončených bytov1) napredovala. Na území Slovenska sa skolaudovalo 5 211 bytov, čo predstavovalo medziročný nárast o 11,2 %. Súčasne to bol takmer o polovicu vyšší počet dokončených bytov ako v priemere počas 5 rokov pred pandémiou2). Byty v rodinných domoch prevažovali, ich podiel zodpovedal 58 %.

Pre objektívne zhodnotenie dlhodobejších trendov v bytovej výstavbe okrem referenčného medziročného porovnania štatistický úrad uvádza aj porovnanie s priemerným stavom počas rovnakého obdobia v piatich rokoch pred pandémiou (v r. 2015 až 2019)2). Roky 2020 – 2022 totiž zásadnejšie ovplyvnila pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (428 kB), alebo vo formáte PNG (107 kB).V regionálnom porovnaní pretrvával nerovnomerný vývoj, polovica z 8 slovenských krajov zaznamenala dynamické prírastky kolaudácií, naopak v 4 krajoch prišlo k výraznejším medziročným prepadom. Napriek tomu, v porovnaní s obdobím pred pandémiou, dosahovali všetky regióny SR lepšie hodnoty a 3 regióny dokonca rast nad 60 %.

Najvyššie počty skolaudovaných bytov boli už tradične v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde sa dokončilo v jarných mesiacoch viac ako 1 000 bytov. V oboch týchto regiónoch išlo o ich vysoké prírastky v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ako aj v porovnaní so situáciou pred pandémiou2). Zdynamizovanie výstavby sa prejavilo aj v Košickom kraji. Opačný trend, teda medziročné spomalenie  zasiahlo najmä Trenčiansky, Nitriansky a Prešovský kraj.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (153 kB), alebo vo formáte PNG (267 kB).


Pri rozbehu výstavby pretrval trend z predošlých štvrťrokov, počet začatých bytov3) klesol ako na celoslovenskej tak aj na regionálnej úrovni. Celkovo sa začalo stavať len 4 668 bytov, tempo vydávania stavebných povolení medziročne spomalilo až o 27,4 % a bolo o desatinu nižšie aj v porovnaní s päťročným priemerom predpandemického obdobia2). Pokles v jednotlivých regiónoch sa pohyboval v rozpätí od 6,7 % v Banskobystrickom do 61,5 % v Košickom kraji. V troch krajoch SR počet stavebných povolení klesol medziročne o viac ako polovicu. V Bratislavskom kraji sa začalo stavať len 430 bytov, čo bolo najmenej od 1. štvrťroka 2003. Výnimkou v tomto vývoji bol Trnavský kraj, kde bol viac ako tretinový nárast začatej výstavby.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (148 kB), alebo vo formáte PNG (270 kB).


Ku koncu júna 2023 bolo na Slovensku rozostavaných 79-tisíc bytových jednotiek, čo bolo o 3,4 % menej ako pred rokom a súčasne o 9,2 % viac ako v predpandemických rokoch4). Naďalej platí, že šesť z desiatich rozostavaných bytov boli bytové jednotky v rodinných domoch. Najviac bytov vo výstavbe bolo v Bratislavskom, Žilinskom a Trnavskom kraji. Rozostavanosť medziročne najvýznamnejšie poklesla v Bratislavskom kraji o 15,5 %, do 10 % aj v Košickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. V ostatných krajoch vzrástla do 2,6 %.

V súhrne za 1. polrok 2023 sa na Slovensku dokončilo 9 789 nových bytov, čo predstavovalo medziročný nárast takmer 12 %. Zároveň sa začalo stavať 8 349 bytov, čo bolo medziročne o takmer štvrtinu menej. Z regionálneho pohľadu bola najvyššia dokončenosť v Bratislavskom kraji a najvyšší rozbeh výstavby v Trnavskom kraji.

Video: vyjadrenie Libuše Kolesárovej, generálnej riaditeľky sekcie podnikových štatistík Štatistického úradu SR k téme – Výstavba bytov v 2. štvrťroku 2023 (video v plnom HD rozlíšení – 62,3 MB).

 • 1) dokončené byty – byty, ktorým boli vydané kolaudačné rozhodnutia v sledovanom štvrťroku
 • 2) priemer  1. štvrťrokov/rokov 2015 až 2019, t. j. posledných piatich rokov pred vznikom pandémie COVID-19
 • 3) začaté byty – byty, na výstavbu ktorých boli vydané stavebné povolenia v sledovanom štvrťroku
 • 4) priemer stavu k 31.3. rokov 2015 až 2019, t. j. posledných piatich rokoch pred vznikom pandémie COVID-19

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Výstavba bytov v 2. štvrťroku 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail