Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2013

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2013

Last update: 29.09.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Makroekonomické štatistiky
Domain: Národné účty
Publish Date: 04.12.2013

V 3. štvrťroku dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu objem 4 309 mil. Eur, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu 3 481,6 mil. Eur. Zmena stavu zásob vykázala kladnú hodnotu 827,4 mil. Eur. Oproti 3. štvrťroku 2012 klesla tvorba hrubého kapitálu o 6,4 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 9,8 %.

Investičný dopyt (tvorbu hrubého fixného kapitálu) ovplyvnil najmä nižší objem nakúpených nových fixných aktív o 8,7 % v hodnote 3 675,8 mil. Eur. Objem nadobudnutého použitého dlhodobého majetku klesol o 13 % na 170,6 mil. Eur.

Najväčší objem investícií smeroval do nefinančných korporácií 67,8 %. Domácnosti investovali 22,3 %, verejná správa 8,2 %, finančné korporácie 1,4 % a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 0,3 % z celkových kapitálových výdavkov. Pokles investičnej aktivity vykázali všetky sektory. Vo finančných korporáciách klesol objem investícií o 26,4 %, vo verejnej správe o 17,1 %, v nefinančných korporáciách o 8,8 %, v domácnostiach o 8,6 % a v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam o 4,3 %.

Najviac peňažných prostriedkov na nadobudnutie hrubého fixného kapitálu 22,9 % sa investoval v priemyselnej výrobe. Významný bol aj podiel investícií v činnostiach v oblasti nehnuteľností (22,2 %), v doprave a skladovaní (10,8 %), vo verejnej správe a obrane (8,3 %).

Kapitálové výdavky do strojov dosiahli 1 601,1 mil. Eur, z toho do dopravných prostriedkov 352,1 mil. Eur. Do stavieb sa investovalo 1 679,8 mil. Eur, z toho do budov na bývanie 365,2 mil. Eur. Na získanie nehmotných fixných aktív sa vynaložilo 135,5 mil. Eur a kultivovaných aktív 65,2 mil. Eur. Medziročný pokles strojových investícií o 13,2 % ovplyvnili nižšie výdavky do dopravných prostriedkov o 13,3 % a do ostatných strojov a zariadení o 13,2 %. Hodnota stavebných investícií sa znížila o 7,2 %, v tom investície do budov na bývanie klesli o 9,6 % a do ostatných stavieb o 6,5 %. Menej financií sa vynaložilo tiež na nehmotné fixné aktíva o 5,2 %, zaobstaranie kultivovaných aktív ostalo na úrovni minulého roka.

Stav zásob v ekonomike sa k 30. septembru 2013 oproti stavu na začiatku roka 2013 zvýšil o 237,6 mil. Eur. Zvýšenie zásob ovplyvnil najmä nárast zásob materiálu o 217,1 mil. Eur, nedokončenej výroby o 193,4 mil. Eur a výrobkov a zvierat o 43,8 mil. Eur. Naopak, poklesli zásoby tovaru o 216,8 mil. Eur.

V 1. až 3. štvrťroku dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 9 769,2 mil. Eur, v tom objem hrubého fixného kapitálu 9 531,7 mil. Eur a zmena stavu zásob 237,6 mil. Eur. Oproti 1. až 3. štvrťroku 2012 klesla tvorba hrubého kapitálu o 8,8 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 7,6 %.

Poznámka: podľa metodiky ESNÚ 95; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2005

 

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2013 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail