Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2018

Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2018

Posledná aktualizácia: 07.03.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 07.03.2019

Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2018

Vo 4. štvrťroku dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu objem 5 368,8 mil. eur, v tom tvorba hrubého fixného kapitálu 5 703,3 mil. eur a zmena stavu zásob -334,5 mil. eur. Medziročne sa rast tvorby hrubého kapitálu zrýchlil, vo 4. štvrťroku 2018 vzrástol o 13,9 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu sa medziročne zvýšila o 9 %.

Tvorbu hrubého fixného kapitálu ovplyvnil najmä vyšší objem nakúpených nových fixných aktív o 8,1 % v hodnote 6 026,3 mil. eur. Objem úbytku použitého dlhodobého majetku poklesol o 0,5 % na 712,9 mil. eur.

Na medziročnom raste investičnej aktivity sa podieľali najmä vyššie investície  vo verejnej správe, ich objem sa zvýšil o 27,8 %. Vyššie investície boli aj v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam o 5,7 %, v domácnostiach o 5,1 % a v nefinančných korporáciách o 4,5 %. Nižšie investície boli len vo finančných korporáciách o 6,4 %. Z hľadiska jednotlivých sektorov najväčší podiel investícií (54,1 %) smeroval do nefinančných korporácií.

Medziročný rast investičného dopytu ovplyvnili vyššie investície do všetkých druhov aktív. Najviac rástli kapitálové výdavky do stavebných investícií o 11,6 %, v tom do budov na bývanie o 11,5 % a ostatných stavieb o 11,7 %. Viac finančných prostriedkov sa vynaložilo aj do strojov a zariadení, zbraňových systémov o 7,9 %, v tom do dopravných prostriedkov o 10,5 %, do ostatných strojov a zariadení o 6,6 %. Vyšší bol objem investícií na obstaranie produktov duševného vlastníctva o 1,4 %  a na kultivované biologické zdroje o 3,1 %.

Stav zásob v ekonomike k 31. decembru 2018 oproti stavu na začiatku roka 2018 vzrástol o 1 441,6 mil. eur. Zvýšenie zásob ovplyvnil najmä nárast zásob materiálu o 705,6 mil. eur, výrobkov a zvierat o 381,6 mil. eur, tovaru o 209,4 mil. eur a nedokončenej výroby o 145 mil. eur.

V roku 2018 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 21 282 mil. eur, v tom objem hrubého fixného kapitálu 19 840,4 mil. eur a zmena stavu zásob 1 441,6 mil. eur. Oproti roku 2017 vzrástla tvorba hrubého kapitálu o 8,9 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 6,8 %.


Poznámka: podľa metodiky ESA 2010; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2010.
Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube. [nu0002qs, nu0004qs]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail